HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ELIIT podporí digitalizáciu v textilnom priemysle grantami do 70 tisíc eur

Aktualita

ELIIT bude podporovať európsku spoluprácu pri využívaní riešení (TRL7 alebo vyššia) s cieľom zvýšiť produktivitu, integráciu hodnotového reťazca, efektívnosť zdrojov a vytvoriť nové produkty a služby s vysokou pridanou hodnotou. Uzávierka prihlášok: 31. marca 2020.

Partnerstvá ELIIT medzi malými a strednými podnikmi TCLF (textiles, clothing, leather and footwear) a poskytovateľmi alebo vlastníkmi inovačných technológií budú prebiehať počas obdobia 12 až 18 mesiacov, počas ktorého bude mať každé partnerstvo finančnú podporu vo výške 70 000 EUR na vývoj produktov alebo prototypov s vysokou pridanou hodnotou a ziskovosťou.

Cieľom partnerstva je digitalizácia výroby alebo výrobného procesu a / alebo aplikácia umelej inteligencie na optimalizáciu kvality.

Viac informácií o výzve

ELIIT je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorého cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur (každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov) na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií. 

Zdroj: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eliit_en, zverejnené: 17.3.2020, autor: IvFi