HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nová platforma v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu

Aktualita

V júni 2023 začal nový projekt Ekip European Cultural and Creative Sectors and Industries Policy Platform / Európska platforma pre politiku v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Projekt bol schválený v rámci výzvy programu Horizont Európa v klastri 2Research and innovation on cultural heritage and CCIs II- 2022 (HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-02), téma A culture and creativity driven European innovation ecosystem – a collaborative platform.

Ekip je založený na princípoch otvorených inovácií. V rámci projektu sa vytvorí nástroj na tvorbu politických odporúčaní, ktorý bude podporovať formulovanie a prijímanie odporúčaní pre rozvoj politiky v oblasti európskeho kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP).

Výsledkom bude podpora a poradenstvo, ktoré posilní schopnosť aktérov KKP zapájať sa a prispievať ku komplexným inovačným procesom. Vzájomné pôsobenie medzi aktivitami projektov umožní dosiahnutie všetkých troch cieľov – vytvorenie meta-siete medzi ekosystémami, rozvoj znalostného a participatívneho politického nástroja a podporu rozvoja ekosystémov v KKP.

Koordinátorom projektu je Lund University, Švédsko. V projekte sa zúčastňuje 15 partnerských organizácií. Slovensko je zastúpené dvoma inštitúciami Metropolitný inštitút Bratislavy a Creative Industry Košice.

V prípade záujmu o viac informácií o výzvach v klastri 2, kontaktujte príslušný národný kontaktný bod – Elena Žáková.

Zdroj: CIKE, 7. 8. 2023, elz