HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EK zaznamenala veľký záujem o témy v oblasti klímy

Aktualita

Európska komisia už zverejnila prvé počty predložených projektových návrhov do jednotlivých tém výzvy na podporu riešení klimatických zmien. Prvé výzvy programu Horizont Európa Klastra 5: Klíma, energetika a mobilita (Destinácia 1) mali uzávierku 14.9.2021. Táto výzva bola zameraná na Klimatické vedy a riešenia v oblasti klímy a zaznamenala veľký záujem zo strany žiadateľov o finančnú podporu svojich inovatívnych myšlienok. Spolu bolo v rámci výzvy HORIZON-CL5-2021-D1-01 predložených až 67 projektových návrhov do 9-tich tém.

Prehľad podaných projektových návrhov k výzve:

  • HORIZON-CL5-2021-D1-01-01: 6 projektových návrhov,
  • HORIZON-CL5-2021-D1-01-02: 8 projektových návrhov,
  • HORIZON-CL5-2021-D1-01-03: 6 projektových návrhov,
  • HORIZON-CL5-2021-D1-01-04: 3 projektové návrhy,
  • HORIZON-CL5-2021-D1-01-05: 16 projektových návrhov,
  • HORIZON-CL5-2021-D1-01-06: 1 projektový návrh,
  • HORIZON-CL5-2021-D1-01-07: 11 projektových návrhov,
  • HORIZON-CL5-2021-D1-01-08: 8 projektových návrhov,
  • HORIZON-CL5-2021-D1-01-09: 8 projektových návrhov.

Aktuálne sa začal hodnotiaci proces predložených návrhov. Ukončenie hodnotiaceho procesu sa očakáva v januári 2022. Výsledky z hodnotiaceho procesu budú žiadateľom oznámené individuálne.

Zdroj: FTO Portal, zverejnené 20.9.2021, mit