HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EK spúšťa online platformu na prepojenie investorov a inovatívnych firiem, ktoré získali Seal of Excellence

Aktualita

Access4SMEs, sieť národných kontaktných bodov (NCP) programu Horizont 2020 pre oblasť MSP a prístupu k rizikovým financiám a EuroQuity, ktorá je poprednou európskou online platformou spájajúcou potenciálne malé a stredné podniky a investorov, otvárajú novú elektronickú platformu venovanú spoločnostiam, ktoré získali Seal of Excellence (pečať výnimočnosti) v rámci iniciatívy SME Instrument v programe Horizont 2020 vo fáze 1 ako aj vo fáze 2.

Európska komisia vyvinula prvotriedny hodnotiaci systém, ktorý združuje takmer 2000 nezávislých medzinárodných odborníkov, ktorí posudzujú predložené projekty SME Instrument na základe inovácií a podnikateľského plánu. Malé a stredné podniky, ktoré získali dostatočné bodové ohodnotenie a prešli všetkými hodnotiacimi kritériami, ale z dôvodu obmedzených finančných prostriedkov, nemohli byť financované, získali značku kvality Seal of Excellence, ktorú udelila Európska komisia inovatívnym a projektom blízkym trhu.

Cieľom tejto iniciatívy je uľahčiť prístup firiem k rizikovému financovaniu, ktorým sa ponúkne propagácia, prepájanie firiem s investormi a podporné služby v rámci špecializovanej on-line komunity, ktorá bola spustená na platforme EuroQuity.

Táto on-line komunita umožňuje každej spoločnosti, ktorá získala “Seal of Excellence”, získať zviditeľnenie medzi hlavnými sieťami podnikateľských anjelov EÚ, venture capital, firemnými investormi a novými obchodnými partnermi. Platforma “Access4SMEs” prepojí spoločnosti, ktoré získali “Seal of Excellence” a investorov, ktorí hľadajú investičné príležitosti do najkvalitnejších projektov, vrátane rizikových fondov podporovaných Európskou úniou. Do komunity tiež patria NCP z celej Európy. Komunita už sústreďuje viac ako 400 členov.

Ponúka tiež súbor bezplatných služieb, ktoré pomôžu týmto spoločnostiam rásť na európskej úrovni:

  • propagácia a prístup k európskym investorom,
  • možnosť rozširovania online pred investormi počas prezentačných (e-pitch) stretnutí,
  • spojenie s NCP a využitie ich služieb.

EuroQuity je nezisková on-line služba pre MSP a investorov. Ponúka zabezpečené služby a kvalifikované vzťahy s cieľom nájsť spoločnosti s vysokým potenciálom spoľahlivých investorov, poradcov, partnerov (vrátane iných spoločností pre obchodné, technické a priemyselné partnerstvá). EuroQuity v súčasnosti zhromažďuje takmer 6 000 investorov, 4 000 spoločností a 2 200 vedúcich projektov, 2 300 poradcov z Francúzska, Nemecka, Belgicka a Severnej Afriky. Platforme sa od roku 2008 podarilo vygenerovať viac ako 300 miliónov € investícií.

Access4SMEs je 30-mesačná koordinačná a podporná akcia programu Horizont 2020 vytvorená s cieľom posilniť sieť národných kontaktných miest (NCP) pre malé a stredné podniky – MSP a prístup k rizikovému financovaniu. Celkovým cieľom je uľahčiť nadnárodnú spoluprácu medzi NCP, zdokonaľovanie ich zručností a nástrojov, s cieľom zvýšiť ich úroveň služieb klientom, identifikáciu a zdieľanie osvedčených postupov v rámci nástrojov venovaných MSP v programe Horizont 2020 v úzkej spolupráci s inými sieťami EÚ.

Seal of Excellence (pečať výnimočnosti) spustili komisár Európskej komisii pre vedu a inovácie Carlos Moedas a komisárka pre regionálnu politiku Corina Creţu 12. októbra 2015. Je to značka kvality udelená projektom predloženým na program Horizont 2020, ktoré si vzhľadom na svoju kvalitu a potenciál zaslúžia finančné prostriedky, no vzhľadom na rozpočtové limity sa vo vysokej konkurencii neumiestnili medzi víťaznými firmami, ktoré získali priame financovanie z programu Horizont 2020. Táto pečať uznáva kvalitu a hodnotu návrhu a podporuje vyhľadávanie alternatívnych finančných prostriedkov. Táto značka kvality je zárukou pre investorov, aby našli nadštandardné projekty európskych MSP so vysokou realizovateľnosťou a silnou schopnosťou rozvoja.