HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EK publikovala nový dokument k téme obehového hospodárstva

Aktualita

Skupina expertov na financovanie obehového hospodárstva pripravila publikáciu k CE – Categorisation system for the circular economy. Predstavuje odvetvový systém klasifikácie ob. hospodárstva, ktorý definuje kategórie činností, ktoré významne prispievajú k implementácii obehového hospodárstva. Cieľom správy je poskytnúť usmernenie verejným orgánom, podnikom, finančným inštitúciám a investorom aby lepšie pochopili, ktoré činnosti / projekty prispievajú k cirkulárnej ekonomike.

EUScience&Innovation?? on Twitter: "?: Proposal from the expert ...

Účelom tohto systému kategorizácie je tiež prispieť k budúcej práci Platformy pre udržateľné financovanie (Sustainable Finance Platform) na rozvoji taxonómie činností EÚ, ktoré významne prispievajú k dosahovaniu cieľov obehového hospodárstva.

Publikácia je dostupná v anglickom jazyku.

Zdroj: Publications Office of the EU, 27.3.2020, mit