HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EK prijala posúdenie žiadosti Slovenska o vyplatenie 398,7-mil. EUR v rámci Plánu obnovy

Aktualita

1. žiadosť o platbu z Plánu obnovy. Zdroj: Plán obnovy a odolnosti SR

Európska komisia 27. júna 2022 pozitívne vyhodnotila historicky prvú žiadosť o platbu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR v hodnote 458-miliónov EUR a potvrdila, že Slovensko úspešne splnilo prvých 14 míľnikov. Podľa hodnotenia Komisie splnené míľniky predstavujú významné kroky v realizácii slovenského plánu obnovy.

Ako uviedol predseda vlády SR Eduard Heger: „Dnes je opäť významný deň pre Slovensko. Európska komisia potvrdila, že realizácia plánu obnovy ide správnym smerom. Je to jasný dôkaz toho, že plníme sľuby a prinášame výsledky. Som hrdý na to, že sa opäť potvrdzuje, že Slovensko v prípade plánu obnovy patrí do klubu najlepších európskych krajín. Pozitívne hodnotenie Európskej komisie svedčí aj o tom, že systémové zmeny v tomto prvom balíku sú naozaj zásadné pre celú našu spoločnosť. Aj vďaka kľúčovým zmenám vo vzdelávaní, v spravodlivosti, v polícii, využití obnoviteľných zdrojoch energie a mnohým ďalším postupne dostávame Slovensko do formy.“

Ako uviedol podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič: „V najbližších rokoch čaká Slovensko strategická úloha zásadne zmodernizovať našu ekonomiku a postaviť ju na takpovediac nové základy. Platba, ktorú dnes Komisia navrhuje uvoľniť, je výborný krok vpred. Vysoké nasadenie a správne využitie prostriedkov musí byť celospoločenská priorita, pretože konečný termín na čerpanie peňazí na plán obnovy je za rohom, v roku 2026. Je to o to pálčivejšie, že Európa sa stále spamätáva z pandémie a zároveň čelíme dopadom ruskej invázie na Ukrajinu. Aj prechod na zelenú ekonomiku má dnes bezpečnostný rozmer a musíme ho urýchliť. V tomto kontexte Komisia napríklad umožňuje presunúť 12,5 % prostriedkov – v prípade Slovenska zhruba 1,5-miliardy EUR – na zníženie závislosti od ruských fosílnych palív.”

Ako dodala generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR Lívia Vašáková: „Európska komisia posudzovala kvalitu našich reforiem, čo znamená, že nejde len o sľuby, ktoré sme si potrebovali odškrtnúť, práve naopak. Prvé míľniky boli zamerané hlavne na dôležité reformy, intenzívne však pracujeme aj na investíciách, aby konkrétne zlepšenia pocítili občania prostredníctvom novej infraštruktúry. V rámci plánu obnovy už boli vyhlásené výzvy a priame vyzvania v hodnote 220 miliónov eur a chystá sa ďalších vyše 70 výziev a priamych vyzvaní. Sú určené pre všetkých – občanov, vedcov, firmy a  samosprávy.“

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha dodal: „Ide o významný prvý krok pre Slovensko, ktoré sa týmto veľmi rýchlo zaradilo do prvej šestky členských štátov s pozitívnym hodnotením Európskej komisie.  V októbri Slovensko získalo predfinancovanie vo výške 822,7-miliónov EUR a čoskoro môže očakávať ďalších 398,7-miliónov EUR. Schválenie prvej platby svedčí o dobre naštartovanom tempe realizácie kľúčových reforiem a investícií, ktoré prispejú k zlepšeniu fungovania celej krajiny.“

Po vydaní posúdenia prvej žiadosti o platbu Európskou komisiou podáva svoje vyjadrenie Hospodársky a finančný výbor Rady EÚ. Príprava vyjadrenia prebieha na niekoľkých technických úrovniach, kde sa k splneniu stanovených míľnikov môžu vyjadriť členské štáty. Výbor musí schváliť svoje stanovisko do štyroch týždňov od vydania posúdenia Európskou komisiou, teda približne v polovici júla. Následne prebehne formálne schválenie samotného vyplatenia, po ktorom príde na účet suma prvej žiadosti o platbu. Celý tento proces by sa mal uzavrieť ešte v júli 2022.

Slovensko má pred sebou podanie zvyšných deviatich žiadostí o platbu. Najbližšia žiadosť nás čaká na jeseň 2022 v celkovej hodnote 815-miliónov EUR. Je v nej spolu 16 míľnikov, z ktorých je už dnes splnených deväť ako napríklad reforma riadenia a podpory výskumu, vývoja a inovácií či reforma verejného obstarávania.  

Zoznam míľnikov v prvej žiadosti o platbu:

 1. reforma vysokých škôl
 2. transformácia SAV
 3. integrácia vysokých škôl
 4. internacionalizácia vysokých škôl
 5. reforma súdnej mapy
 6. zákony na boj proti korupcii
 7. nová éra cyklodopravy
 8. plán pre obnovu železničnej infraštruktúry
 9. modernizácia polície
 10. výdavkové limity
 11. viac zelenej energie
 12. plán informatizácie verejnej správy
 13. systém na monitorovanie plánu obnovy
 14. legislatívny rámec a tím plánu obnovy

Slovensko koncom roka 2021 v rámci fondu obnovy získalo prvú preddavkovú platbu z plánu obnovy vo výške 822- miliónov EUR. Táto suma slúži na rozbehnutie celej realizácie plánu a alikvótne sa odpočíta z jednotlivých žiadostí o platbu. Slovensko do konca júla 2022 získa sumu zníženú o časť preddavku, v tomto prípade teda 398,7-miliónov EUR bez predbežného financovania.

Predsedníčka EK Ursula von der Leyen uviedla: „S potešením oznamujem dobré správy pre Slovensko! Keď aj členské štáty dajú zelenú, Slovensko dostane 398,7-milióna EUR vo forme grantov v rámci NextGenerationEU. Slovensko skutočne dosiahlo rýchly pokrok v implementácii svojho plánu obnovy, a to prostredníctvom zásadných reforiem, napríklad na zvýšenie efektívnosti súdneho systému alebo na zvýšenie medzinárodnej úrovne inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Takže gratulujem, Slovensko, a nech sa ti darí! Komisia stojí pri vás na vašej ceste k obnove.“

Valdis Dombrovskis, výkonný viceprezident pre ekonomiku, ktorá pracuje pre ľudí, uviedol: „Blahoželám Slovensku k splneniu prvých 14 míľnikov stanovených v jeho pláne obnovy a odolnosti. Mnohé z nich prispejú k zelenému a digitálnemu prechodu Slovenska reformou energetického systému, podporou udržateľnej mobility a digitalizáciou verejného sektora. Ďalšími významnými míľnikmi sú reformy slovenského súdnictva a fiškálneho rámca, ako aj opatrenia na boj proti korupcii. Blahoželám Slovensku k uskutočneniu takých ambicióznych reforiem. Keď členské štáty posúdia a schvália hodnotenie Komisie, Slovensko by malo dostať 398,7-milióna EUR vo forme grantov, ktoré pomôžu vytvoriť odolnejšie hospodárstvo s vyššími perspektívami rastu.“

Paolo Gentiloni, komisár pre hospodárstvo, dodal: „Komisia sa domnieva, že Slovensko dosiahlo prvých 14 míľnikov v rámci svojho ambiciózneho plánu obnovy a odolnosti. Tie už posilňujú ekonomickú a sociálnu odolnosť krajiny a napredujú v jej digitálnej a zelenej transformácii. S touto prvou žiadosťou o platbu sú spojené dôležité opatrenia, ktoré posilnia úlohu obnoviteľných zdrojov pri výrobe elektriny a urýchlia dekarbonizáciu dopravy, čím prispejú k zníženiu závislosti Slovenska od ruských fosílnych palív v súlade s prioritami stanovenými v REPowerEU. V týchto neistých časoch povzbudzujem slovenské orgány, aby pokračovali v presadzovaní tohto odvážneho investičného a reformného programu. Odhodlaná implementácia RRP je kľúčom k úspešnému zvládnutiu dnešných náročných vôd a nasmerovaniu krajiny vpred.“

Viac informácií:

NextGenerationEU: European Commission endorses positive preliminary assessment of Slovakia’s request for €398.7 million disbursement under the Recovery and Resilience Facility

Aktuálny stav realizácie plánu obnovy spolu s oficiálnymi názvami míľnikov nájdete na webe plánu obnovy

Celý harmonogram výziev v rámci plánu obnovy vrátane otvorených, uzavretých či plánovaných

14 splnených míľnikov z Plánu obnovy. Zdroj: Plán obnovy a odolnosti SR

Zdroj: https://www.planobnovy.sk; https://ec.europa.eu, zverejnené: 28. 6. 2022, autor: rpa