HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EK oznamuje opatrenia na zaistenie bezpečnejších a udržateľnejších dodávok surovín v Európe

Aktualita

Európska komisia zverejnila akčný plán „Odolnosť v oblasti kritických surovín: zmapovanie cesty k väčšej bezpečnosti a udržateľnosti“.

Cieľom akčného plánu pre kritické suroviny je:

  • vytvoriť odolné hodnotové reťazce pre priemyselné ekosystémy EÚ,
  • znížiť závislosť od kritických primárnych surovín prostredníctvom obehového využívania zdrojov, udržateľných výrobkov a inovácií,
  • posilniť získavanie surovín z domácich zdrojov v EÚ,
  • diverzifikovať získavanie zdrojov z tretích krajín a odstrániť narušenia medzinárodného obchodu pri plnom dodržiavaní medzinárodných záväzkov EÚ.

Ďalej je formulovaných desať konkrétnych opatrení vrátane vytvorenia európskeho zväzu surovín, do ktorého sa môžu zapojiť príslušné zainteresované strany vrátane výskumných a technologických organizácií.

Pozn.: v zozname kritických surovín je viacero takých, kde Slovenská republika môže aktívne prispieť (Sb, Ga, Mg…)

Ďalšie informácie:

Tlačová správa Európskej komisie

Oznámenie Komisie „Odolnosť EÚ voči kritickým surovinám“

Zdroj: EK, 13.9.2020, duj