HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EK otvorila konzultáciu o minulosti, súčasnosti a budúcnosti rámcových programov EÚ Horizont pre výskum a inovácie

Aktualita

Verejná konzultácia k rámcovým programom EÚ Horizont. Zdroj: https://twitter.com/HorizonEU

Európska komisia (EK) spustila 1. decembra 2022 najväčšiu verejnú konzultáciu, aká sa kedy konala o minulosti, súčasnosti a budúcnosti výskumných a inovačných programov EÚ Horizont na roky 2014 – 2027. Prostredníctvom tejto konzultácie Komisia zhromažďuje vstupné informácie, ktoré sa použijú na:

  • následné hodnotenie programu Horizont 2020,
  • strednodobé hodnotenie programu Horizont Európa,
  • strategický plán Horizont Európa 2025 – 2027.

Podľa Komisie verejná konzultácia umožňuje účastníkom:

  • poukázať na úspechy a nedostatky predchádzajúceho programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020, jeho relevantnosť a postupy spojené s procesom podávania žiadostí a riadením financovania;
  • vyjadriť názory na doterajšiu koncepciu a implementáciu programu Horizont Európa;
  • určiť budúce priority pre strategický plán programu Horizont Európa na roky 2025 – 2027 a poskytnúť vstupy o nových potrebách výskumu a inovácií, o synergiách medzi programami EÚ atď.

Konzultácia je otvorená od 1. decembra 2022 do 23. februára 2023. Otázky sú dostupné v angličtine, nemčine a francúzštine. Účastníci môžu odpovedať vo všetkých jazykoch EÚ. Zainteresované strany sa vyzývajú, aby odpovedali na otázky s možnosťou výberu z viacerých odpovedí a otvorené otázky a aby predložili stanoviská. Respondenti sa môžu rozhodnúť odpovedať na jednu, dve alebo všetky tri časti dotazníka.

Hrajte aktívnu úlohu v tomto procese zdieľaním svojich skúseností s programom Horizont 2020 a Horizont Európa a pomôžte definovať priority výskumu a inovácií na roky 2025-2027.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa konzultácie kontaktujte RTD-PUBLIC-CONSULTATION-HORIZON@ec.europa.eu

Viac informácií:

EC DG R&I – news

Access the public consultation

Zdroj: https://ec.europa.eu; https://era.gv.at; https://twitter.com, zverejnené: 2. 12. 2022, autor: rpa