HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EK menovala top inovačných lídrov pre EIC

Aktualita

Európska komisia dňa 27.6.2019 vymenovala 22 výnimočných inovátorov zo sveta podnikania, rizikového kapitálu, vedy a technológií do Poradnej rady EIC, ktorá bude EIC poskytovať poradenstvo v oblasti strategického vedenia. Rada bude dohliadať na realizáciu súčasnej pilotnej fázy a zároveň strategicky povedie EIC do nového rámcového programu.

Európska inovačná rada (European Innovation Council, EIC) si stanovila za cieľ premieňať vedecké poznatky na biznis a urýchliť rast inovatívnych spoločnostní. V súčasnosti je spustená jej pilotná fáza, pričom od roku 2021 by mala byť plnohodnotnou súčasťou nového rámcového programu na podporu výskumu a inovácií Horizon Europe s navrhovaným rozpočtom 10 mld. EUR.

Kompletný zoznam členov Poradnej rady EIC.

Európska komisia v tento deň spustila aj výberové konanie na prvých programových  manažérov EIC. Inšpiráciou pre ňu bola renomovaná americká agentúra DARPA. Podľa jej vzoru budú programoví manažéri odborníci vo svojich oblastiach, schopní úzko spolupracovať s projektami rýchlo sa rozvíjajúcich technológií a spájať ich so širším ekosystémom. Prihlášky je možné posielať do 31. júla 2019. 

Európska komisia zároveň oznámila udelenie 149 mil. EUR ďalším úspešným žiadateľom EIC Akcelerátora (bývalá SME Instrument fáza 2) s uzávierkou 3. apríla tohto roku.  Všetky úspešné firmy a start-upy vyvíjajú inovácie s potenciálom radikálnych zmien, ako napr. nová generácia bezpečných a ekologických ľahkých lietadiel, antibakteriálne textílie pre nemocnice, 3D audio softvér, technológie plánovania pohybu pre autonómne jazdenie, či superbot pre audio hovory.

Pozrite si zoznam úspešných príjemcov SME Instrument fázy 2 zo 17 krajín EÚ a asociovaných krajín k H2020.

Komisia ďalej ohlásila poskytnutie 164 mil. EUR pre 53 nových projektov v rámci EIC Pathfinder pre vysoko rizikové výskumné idei (známe ako FET Open). Podporila napr. projekty z oblasti kontrastných látok pre magnetickú rezonanciu bez obsahu kovov, starostlivosti nahrádzajúcu antibiotiká pri liečbe pľúcnych infekcií, grafénové nanoštruktúry, precízne meranie a monitorovanie vysoko penetrujúcich častíc v hlbokom vesmíre, umelé proteíny pre biologické diódy emitujúce svetlo a mnohé iné.

Pozrite si kompletný zoznam podporených projektov v rámci EIC Pathfinder.