HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EK informuje o počtoch projektových návrhov predložených do tém SC5

Aktualita

Európska komisia zverejnila počty predložených projektových návrhov predložených do nasledovných tém výzvy H2020-Societal-Challenge-5 (Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny), ktoré mali uzávierku 13. februára 2020.

Spolu bolo predložených 240 projektových návrhov:

 • CE-SC5-29-2020: 5 návrhov
 • CE-SC5-29-2020: 4 návrhy
 • SC5-33-2020: 5 návrhov
 • SC5-34-2020: 1 návrh
 • SC5-35-2020: 1 návrh
 • SC5-36-2020: 1 návrh
 • CE-SC5-24-2020: 52 návrhov
 • CE-SC5-25-2020: 44 návrhov
 • CE-SC5-28-2020: 41 návrhov
 • CE-SC5-30-2020: 26 návrhov
 • SC5-10-2019-2020: 23 návrhov

Zdroj: F&T Portal, zverejnené 25.3.2020, mit