HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EJP CONCERT – Nadnárodná výzva 2017

Aktualita

Predpokladaný harmonogram výzvy:

Otvorenia:  Február 2017

Uzávierka predkladania:  Apríl 2017.

Viac informácií:  Preliminary announcement.