HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EJP CONCERT – Nadnárodná výzva 2017

Aktualita

Bola zverejnená výzva na predkladanie návrhov  v tejto oblasti. Všetky relevantné informácie o uvedenej výzve nájdete na webovom sídle projektu CONCERT:
http://www.concert-h2020.eu/en/Calls/Transnational_Call_2017

V priebehu dvoch týždňov nájdete na domovskej stránke aj informačné materiály, ktoré vám poskytnú prehľad o výskumných záujmoch európskych výskumných skupín, využiteľný pri hľadaní partnerov pre vytvorenie komzorcia.

Uzávierka výzvy je 2. mája 2017