HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT: Výzva Cross-KIC Circular Economy

Aktualita

Obehové hospodárstvo je v súčasnosti jedným z hlavných cieľov európskej spoločnosti. Európsky inovačný a technologický inštitút – EIT bude jednou z kľúčových zainteresovaných strán zabezpečujúcich tento dôležitý cieľ pre európsku spoločnosť. Dosiahne sa to iba koordinovanou a účinnou spoluprácou medzi rôznymi EIT KIC s cieľom zabezpečiť väčší vplyv spolupráce. Výzva Cross-KIC Circular Economy, ktorá si dáva za cieľ prepojiť spoluprácu medzi jednotlivými znalostnými a inovačnými spoločenstvami (Knowledge and Innovation Communities – KIC), zahŕňa dve výzvy:

  • Výzva Cross-KIC na verifikáciu environmentálnych technológií (ETV),
  • Výzva v rámci Cross-KIC stratégie obehového hospodárstva.
Výzva Cross-KIC Circular Economy
Cross-KIC circular action aims to strengthen collaboration across Innovation Communities for a climate-neutral Europe

O výzvy sa môžu uchádzať všetci existujúci partneri EIT (t.j. EIT RawMaterials, EIT Climate KIC, EIT Digital, EIT Food, EIT Manufacturing and EIT UrbanMobility).

Maximálny rozpočet na projekt: 100.000 EUR

Projektové návrhy je možné predložiť do 30.4.2020

Viac informácií, úplne znenie výzvy a formulár prihlášky sú k dispozícií na stránke EIT Raw Materials.

Kontaktná osoba: ignacio.calleja@eitrawmaterials.eu

Zdroj: EIT RawMaterials a Regionálne HUB centrum Košice, zverejnené: 25.3.2020, mit