HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT vybralo víťazné konzorcium na zriadenie EIT Culture & Creativity

Aktualita

Dnes vyhlásil Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) víťazné konzorcium, ktoré vytvorí novú znalostnú a inovačnú komunitu v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu (EIT KIC CCSI). Víťazný tím ICE – Innovation by Creative Economy pozostáva z 50 partnerov z 20 krajín, vedie ho nemecká organizácia Fraunhofer Gesellschaft, participujú tiež Philips Design, Univerzita v Tartu, Univerzita v Uppsala, Európska vysielacia únia, Creative UK, mesto Amsterdam a ďalší. Slovensko je zastúpené neziskovou organizáciou Creative Industry Košice (CIKE).

Prostredníctvom spojenia kultúrnych a kreatívnych organizácií z podnikateľskej sféry, organizácií vysokoškolského vzdelávania a výskumu má nová komunita prinášať inovatívne riešenia, ktoré budú podporovať vedúce postavenie Európy v oblasti kultúry. EIT poskytne víťaznému partnerstvu na uľahčenie založenia EIT Culture & Creativity počiatočný grant do výšky 6 miliónov EUR, aby sa čo najskôr zabezpečila jeho plná funkčnosť. V rámci programu Horizont Európa môže tiež očakávať rozdelenie približne 300 miliónov eur z finančných prostriedkov EIT s možnosťou mobilizovať ďalšie finančné zdroje zo súkromného a verejného sektora.

Na vykonávanie aktivít EIT Culture & Creativity bude zriadených šesť regionálnych centier (Co-Location Centres/CLC), ktoré zabezpečia celoeurópske pokrytie a dostupnosť pre inovátorov a kreatívcov. Creative Industry Košice prevezme dôležitú úlohu v partnerstve a bude plniť funkciu regionálneho centra pre krajiny zo strednej a východnej Európy. Je to vôbec prvýkrát, čo bude v rámci EIT komunít fungovať na Slovensku takéto centrum. CLC sa budú nachádzať v týchto krajinách:

  • CLC East: Košice, Slovensko
  • CLC North West: Amsterdam, Holandsko
  • CLC North: Helsinki, Fínsko
  • CLC South: Bologna, Taliansko
  • CLC South West: Barcelona, Španielsko
  • CLC South East Europe & ALPS, Viedeň, Rakúsko

EIT Culture & Creativity bude najmä:

  • podporovať multidisciplinárnu spoluprácu medzi vysokými školami a kreatívnym priemyslom s využitím najmodernejších technológií s cieľom vychovávať nápaditých, kreatívnych podnikateľov a inovátorov, umelcov a dizajnérov;
  • prinášať inovácie a tiež vytvárať prostredie umožňujúce tvorivé inovácie stimulované výskumom a transferom technológií a ich včasné zavádzanie na trh v globálnom meradle;
  • transformovať podniky CCSI prostredníctvom podpory inovácií, inkubačných schém a nových investícií a filantropického financovania spájajúcich existujúce siete 2 000 kreatívnych centier, 3 000 kultúrnych inštitúcií a 300 000 podnikateľov v celej Európe;
  • zdôrazňovať vplyv a hodnotu kultúry a kultúrneho dedičstva v kontexte hospodárskej obnovy a spoločenskej súdržnosti prostredníctvom podpory regiónov, miest a vidieckych oblastí s cieľom uľahčiť priemyselné a sociálne zmeny vrátane prispôsobenia sa zmene klímy a zmiernenia jej dôsledkov.

Zdroj: EIT, 23.6.2022, mob