HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Urban Mobility spúšťa tematické akceleračné programy

Aktualita

Európsky inštitút pre inovácie a technológie – EIT Urban Mobility spustil 1. marca 2022 nové kolo podávania žiadostí v rámci tematických akceleračných programov. 6 mesačné akceleračné programy sú určené pre začínajúce firmy v ranom štádiu (TRL 4-7), ktorým EIT ponúka služby mentoringu, prístup na trhy a podporu v oblasti overovania technológií a obchodných modelov.

Viac informácií ku každému z akceleračných programov, vrátane termínov výziev a kritérií oprávnenosti:

Po vytvorení osobného užívateľského konta je možné podať prihlášku do každého z akceleračných programov cez platformu AwardsForce.

Zdroj. EIT Urban Mobility, 9.3.2022, mit