HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Urban Mobility hľadá riešenia pre zdravý život v mestách

Aktualita

EIT Urban Mobility spúšťa výzvu na predkladanie návrhov pre dve témy:

  • zdravší životný štýl (200 000 EUR),
  • vodíkový nákladný bicykel (350 000 EUR).

Uzávierka na predkladanie návrhov je na stanovená 23. augusta 2023.

Open call BP 2023 - 2025

Výzva sa zameriava na 2 oblasti:

  • inovatívne riešenia, ktoré pomáhajú mestám začleniť zdravie ako kľúčový prvok do mestského plánovania a tvorby dopravnej politiky za uprednostňovania verejných zásahov, ktoré zlepšujú kvalitu života vo verejných priestoroch a podporujú zdravší životný štýl,
  • najmodernejší vodíkový nákladný bicykel (state-of-the-art hydrogen cargo bike), ktorý ponúka konkurencieschopnú a user-friendly alternatívu pre bezuhlíkovú mestskú logistiku (last-mile logistics).

Dôležité dokumenty k výzvam:

Information Webinar Recording:

Viac informácií o výzve

Zdroj: innonews, 13.7.2023, mit