HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT spúšťa znalostné centrum

Aktualita

Európsky inovačný a technologický inštitút spúšťa znalostné centrum  EIT’s Knowledge Center. Centrum bude ponúkať rozličné správy a dokumenty, ktoré sumarizujú osvedčené postupy a dobré príklady z praxe vytvorené EIT a jeho znalostnými a inovačnými komunitami.

Úložisko obsahuje výber kľúčových dokumentov, ktoré sa vyvíjali od roku 2020 a budú pravidelne aktualizované, s témami od umelej inteligencie v inováciách v oblasti zdravia, cez strategický význam ťažby surovín až po výskum venujúci sa problematike, ako vybudovať dôveru spotrebiteľov v potravinový systém. Tento nástroj je určený tvorcom politík na regionálnej alebo národnej úrovni EÚ, výskumníkom a ďalším zainteresovaným stranám.

Webstránka znalostného centra EIT

Viac informácií o EIT a kontakt na Slovensku

Zdroj: EIT, 28.2.2022, mob