HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT spúšťa päť nových centier RIS pre mestskú mobilitu

Aktualita

Dňa 27. októbra 2021 oznámilo EIT Urban Mobility spustenie 5 nových centier v rámci svojej regionálnej inovačnej schémy (Regional Innovation Scheme, RIS). Nové centrá budú založené v Chorvátsku, Lotyšsku, Rumunsku, na Slovensku a v Turecku.

Centrá RIS boli vybrané na základe výzvy, ktorá bola uzavretá začiatkom augusta a na ktorú bolo doručených 19 žiadostí. Hlavným cieľom centier RIS je zvyšovanie povedomia, podpora miestnych zainteresovaných strán a riadenie miestnej komunity.

RIS Hub je preto miestna organizácia alebo konzorcium miestnych organizácií, ktoré boli vybrané na základe otvorenej výzvy, a pôsobia ako interakčný bod medzi EIT Urban Mobility a zainteresovanými stranami miestnej komunity.

V roku 2020 už boli zriadené centrá RIS pre mestskú mobilitu v 7 krajinách RIS (Grécko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Srbsko a Slovinsko). Nové strediská boli vybrané na 7 rokov s cieľom posilniť miestny inovačný ekosystém, ktorý odstraňuje nedostatky, a nájsť nové talenty, ktoré sa môžu stať úspešnými na medzinárodnom trhu.

Na Slovensku bude rolu centra zastávať CIVITTA, významný akcelerátor pre startupy pôsobiaci nielen na Slovensku, ale aj v Pobaltí a ostatných krajinách strednej a východnej Európy.

Hlavnou úlohou centier bude:

  • Založenie miestnych súťaží pre startupy, ktoré posúvajú víťazov do ďalšej fázy programov EIT Urban Mobility na vytváranie podnikov, v rámci ktorých EIT Urban Mobility investuje do startupov RIS;
  • Zriadenie miestnych inovačných cien;
  • Zapojenie miestnych ministerstiev do aktivít EIT Urban Mobility;
  • Spustenie miestnych vzdelávacích programov pre odborníkov prináša pôsobivé výsledky siete RIS Hub, ktorých osvedčené postupy budú zdieľané s novými členmi.

Cieľom centier RIS je zlepšiť mestskú mobilitu v krajinách RIS a posilniť synergie medzi miestnymi aktérmi znalostného trojuholníka, zdieľať nové nástroje a technológie a prepojiť miestne zainteresované strany s medzinárodnou komunitou.

Celú správu EIT nájdete tu.

Zverejnené 5.11.2021, slord