HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Manufacturing vyhlásil nové výzvy

Aktualita

EIT Manufacturing, inovačná komunita zameraná na oblasť priemyselnej výroby, ktorá prepája popredné univerzity, výskumné pracoviská a podniky, zverejnila nové výzvy na predkladanie projektov so začiatkom realizácie v roku 2022.

Projekty majú prispievať k nasledujúcim oblastiam:

 • súčinnosť človek – stroj v spoločensky udržateľnej výrobe
 • flexibilné výrobné systémy v konkurencieschopnej výrobe
 • systémy s nízkou ekologickou stopou a obehové hospodárstvo v ekologickej výrobe
 • digitálne a kolaboratívne riešenia pre inovatívne výrobné ekosystémy

Výzvy sa zameriavajú na:

 • inovácie
  • kolaboratívne projekty, ktoré urýchľujú komercionalizáciu produktov, procesov a služieb
 • vzdelávanie
  • rôzne vzdelávacie aktivity vrátane kurzov a letných škôl zameraných na rozvoj podnikateľských zručností a podporu inovácií
 • zakladanie podnikov
  • vytváranie start-up a spin-off firiem, akcelerácia a transformácia výrobných podnikov
 • aktivity v rámci Regionálnej inovačnej schémy (RIS)
  • využívanie umelej inteligencie vo výrobných odvetviach, podpora obehového hospodárstva, digitálna transformácia, posilnenie záujmu študentov o technické odbory

Projektovú žiadosť môžu predložiť len partneri EIT Manufacturing. Do konzorcia sa môžu zapojiť ako projektoví partneri aj organizácie, ktoré nie sú členmi komunity. V prípade schválenia projektu nadobudne takáto organizácia štatút „Activity Partner“, vďaka čomu tiež získa možnosť zúčastňovať sa podujatí komunity a čerpať ďalšie výhody. Účasť je podmienená zaplatením členského poplatku.

Dôležité termíny:

Uzávierka na prekladanie kompletných žiadostí (final call): 7. máj 2021. Uzávierka na prekladanie draftov projektových žiadostí (pre-call): 22. marec 2021

Bližšie informácie o jednotlivých výzvach

Predkladanie žiadostí  

Zdroj: EIT Manufacturing, 12. 3. 2021, mob