HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT investuje 500 mil. EUR v roku 2020

Aktualita

Správna rada Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie (EIT) rozhodla koncom minulého roka o prerozdelení financií ôsmim znalostným a inovačným centrám (Knowledge and Innovation Communities, KICs) na tento rok. Ku konečnému rozhodnutiu došlo po vyhodnotení stratégií a podnikateľských plánov KICs. Celkový vyčlenený rozpočet vo výške 500 mil. EUR pripadne jednotlivým KICs nasledovne:

Správna rada EIC tiež rozhodla o pridelení 30 mil. EUR Regionálnemu inovačnému programu EIT (Regional Innovation Scheme, RIS), ktorý má za cieľ pomôcť regiónom so statusom skromných a miernych inovátorov (podľa European Innovation Scoreboard) využiť svoj inovačný potenciál prostredníctvom zdieľania skúseností a dobrých príkladov z praxe v rámci EIT spoločenstva. Financie z EIT RIS budú k dispozícii pre všetky EIT Inovačné spoločenstvá, ktoré majú vo svojich podnikateľských plánoch na rok 2020 zahrnuté oprávnené aktivity EIT RIS. Správna rada tiež rozhodla o pridelení 12,5 mil. EUR na spoločné aktivity KICs, napríklad v oblasti umelej inteligencie a Skills 4 Future.

Od svojho založenia v roku 2008 EIT vytvoril najväčšiu európsku inovačnú komunitu s viac ako 1 000 partnermi a 50 inovačnými centrami, na základe čoho bolo možné podporiť viac ako 2 000 začínajúcich a rozširujúcich sa podnikov a vytvoriť viac ako 6 100 pracovných miest a viac ako 900 nových produktov a služieb. Zároveň, viac ako 2 200 študentov absolvovalo magisterské a doktorandské programy s označením EIT a podniky podporované EIT doteraz získali externý kapitál vo výške viac ako 1,5 mld. EUR.

Zdroj: EIT, zverejnené: 14.1.2020, autor: lda