HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT hľadá nových členov správnej rady

Aktualita

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) hľadá štyroch nových členov správnej rady EIT. Výzva na vyjadrenie záujmu sa uzatvára 29. októbra 2023. Prihlášky môžu podávať jednotlivci s najmenej 5-ročnou odbornou praxou v oblasti vysokoškolského vzdelávania, výskumu, inovácií alebo investícií.

Správna rada EIT je hlavným riadiacim orgánom a je poverená strategickým riadením EIT, je súčinná pri výbere, financovaní a hodnotení jednotlivých znalostných a inovačných komunít EIT. Správnu radu EIT tvorí 15 členov a zástupca Európskej komisie. V súčasnosti je zo Slovenska členom Ján Figeľ.

Bližšie informácie:

Výzva na vyjadrenie záujmu

Prihláška

Zdroj: EIT, 31.7.2023, mob