HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT hľadá 4 nových členov do „Governing Board“

Aktualita

EIT vyhlasuje otvorenú výzvu na vyjadrenie záujmu na výber až 4 nových členov pre svoju Správnu radu. Lehota na podávanie prihlášok trvá do 30. septembra 2020. Správna rada zohráva pri strategickom riadení EIT kľúčovú úlohu, a preto je dôležité prilákať kandidátov najvyššej kvality.

Všetky informácie vrátane výzvy na vyjadrenie záujmu a formulára žiadosti nájdete tu: http://bit.ly/EIT_GBcall.

Zdroj: EIT, 12.8.2020, ivh