HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Health zverejnilo tohtoročnú výzvu RIS Innovation

Aktualita

EIT Health InnoStars zverejnilo svoju každoročnú výzvu EIT Health RIS Innovation Call, ktorú cieli na podporu inovácií v oblasti zdravotníctva v krajinách s nižším inovačným potenciálom vrátane Slovenska prostredníctvom vývoja nových produktov a služieb zdravotnej starostlivosti. Termín na predkladanie projektových žiadostí je 12. októbra 2022, vybrané projekty budú realizovať svoje aktivity v roku 2023.

Tento rok sa výzva zameriava na nasledujúce oblasti:

  1. Brain and Mental Health
  2. Infectious Diseases
  3. Fostering Healthier Lives
  4. Harnessing Real-World Data

Výzva podporí spoluprácu aspoň dvoch právnych subjektov z tej istej krajiny RIS, pričom sa očakáva zapojenie podnikateľských a zároveň akademických subjektov alebo výskumných pracovísk alebo zdravotníckych inštitúcií. Cieľom programu je financovať fázu overovania koncepcie (Proof of Concept) vysokokvalitných, silných a vyvážených projektov.

Projektové partnerstvá budú financované do výšky max. 75 000 EUR; požadované finančné prostriedky na jedného partnera nesmú presiahnuť 25 000 EUR. Oprávnené náklady neziskových organizácií, mikropodnikov a malých podnikov sú financované do výšky 100 %.  Stredné podniky budú financované len do výšky 70 %. Veľké podniky nemôžu získať finančné prostriedky, ale môžu byť súčasťou partnerstva a môžu využívať možnosti vytvárania sietí. 

Súčasťou podporených projektov bude aj účasť na tréningoch (bootcamps) a mentoringové aktivity.

Minulý rok v medzinárodnej konkurencii uspelo v rámci tejto schémy zariadenie eHealth, elektronické diaľkové monitorovanie slovenského startupu Scase pre pacientov s hypertenziou, dyslipidémiou, obezitou, vysokým kardiovaskulárnym rizikom a pacientov pozitívnych na SARS-CoV-2 s polymorbiditiou.

V súvislosti s výzvou organizuje EIT Health tematický webinár, ktorý záujemcov prevedie procesom predkladania žiadosti a podmienkami výzvy. Podujatie sa uskutoční 14. septembra o 11:00 h, bližšie informácie a možnosť registrácie nájdete na stránke výzvy.

Bližšie informácie k výzve

Text výzvy

Zdroj: EIT Health, 24.8.2022, mob