HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT FOOD – kariérne príležitosti

Aktualita

EIT Food hľadá talentovaných ľudí, ktorí majú záujem na tom, aby bola Európa svetovým lídrom v potravinárskom sektore.

V súčasnosti má otvorené tieto pracovné pozície:

Viac informácií a odmienky pre jednotlivé pozície na stránke EIT FOOD.

Zdroj: EIT Food, 10.12.2021, nakh