HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Food – programy pre inovátorov

Aktualita

EIT Food sa zameriava na oblasti s významným vplyvom na transformáciu globálneho potravinového systému od udržateľného poľnohospodárstva, akvakultúry cez obehové potravinové systémy, digitalizovanú vysledovateľnosť až po alternatívne bielkoviny a cielenú výživu.

EIT Food ponúka programy šité na mieru, podporujúce rozvoj podnikateľských inovácií

  • začínajúcim podnikateľom,
  • startupom
  • začínajúci scaleupom

Viac informácii EIT Food Entrepreneurs – Driving Innovation across Europe

Uzávierka prihlášok:      10.3.2022

Zdroj: EIT Food, 3.3.2022, nakh