HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva EIC Scalator Pilot

Aktualita

Európska komisia vyhlásila 26. mája 2020 výzvu na podávanie projektových návrhov s názvom EIC Scalator Pilot (kód výzvy EIC-EICScalatorPilot-2020).

Výzva je určená pre úspešných príjemcov podpory z Európskej inovačnej rady, ktorí majú potenciál škálovania na globálnych udržateľných lídrov v oblasti deep-tech.

EIC Scalator je zameraný na príjemcov, ktorí sú pripravení na investície vyššie ako 50 mil. EUR, ktorí obdržali financovanie v rámci EIC Pathfinder alebo EIC Accelerator. Uzávierka výzvy je 2. september 2020. Výzva je jednokolová, typ akcie: Coordination and Support Action.

EIC Scalator podporí približne 30 príjemcov, ktorých idea spĺňa nasledovné kritériá:

  • ročný rastový potenciál: 50 – 100%,
  • validovaný, opakovateľný a škálovateľný business model,
  • potenciál vysokých tržieb,
  • deep-tech inovácia s disruptívnym potenciálom,
  • s ambíciou expanzie na nové trhy (geografickej/sektorovej),
  • s potenciálom medzinárodnej expanzie,
  • komerčne sebestačná

Pre vážnych záujemcov o účasť v tejto výzve je pripravené online informačné stretnutie, ktoré sa bude konať 11. júna v čase 11:00 – 12:30. Na ňom sa záujemcovia dozvedia viac informácií o výzve, budú môcť odprezentovať svoje zámery, či prípadne si nájsť partnerov pre konzorcium. Registrácia je otvorená do 9.6.

Zdroj: EK, zverejnené: 8.6.2020, autor: lda