HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIC prize on Artificial Photosynthesis: Fuel from the Sun

Aktualita

Dovoľujeme si Vás informovať, že Európska Únia pripravuje webinár k tzv. Cenám Európskej inovačnej rady – EIC Prize on Artificial Photosynthesis: Fuel from the Sun, ktorý sa bude konať 27. mája 2019. Bude zameraný na hlavnú záverečnú fázu tejto súťaže a otázky s ňou spojené.

 

Komisia ocení sumou 5 milión € súťažiacich, ktorí zostroja plne funkčné experimentálne prototypové zariadenie pre proces výroby paliva pomocou napodobnenia systému fotosyntézy od zachytávania svetla po výrobu paliva.

 

Súťaž je otvorená pre jednotlivcov, skupiny, organizácie a spoločnosti z Európy ako aj z celého sveta. Konečný termín predkladania návrhov je stanovený na 3. februára 2021.

 

Registrovať na webinár môžete na nasledovnej adrese:  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ECFuelFromSunEICPrizeWebinar2019 .