HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIC prize for Innovative Batteries for eVehicles

Aktualita

Európska komisia vyhlásila  začiatkom roka 2018 súťaž venovanú riešeniam batérií pre elektromobilitu: EIC prize for Innovative Batteries for eVehicles. Doposiaľ neprišlo dostatok podaní, preto EK opakovane vyzýva na prekladanie inovatívnych návrhov a prihlášok. 

Uzávierka na podávanie prihlášok do súťaže :  17. December 2020.

Ďalšie a podrobnejšie informácie o “EIC prize” nájdete na adresách:

  1. Podmienky súťaže     
  2. Komunikačné materiály:  Sprievodné video kampane.

  •  Sociálne médiá:

↗ tweet  (Twitter hashtags: #EICHorizonPrize #eVehicles #InvestEUResearch #EUGreenDeal)

 ↗ Facebook post

Zdroj: EIC, 29.4., dus via kas