HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIC Planet.tech: výzva pre MSP podporené v rámci EIC

Aktualita

Európska inovačná rada spúšťa v rámci svojich podnikateľsko-akceleračných služieb novú výzvu s názvom Planet.tech. Je jedinečnou príležitosťou pre firmy podporené z EIC na zintenzívnenie spolupráce s veľkými korporáciami a na participáciu na tvorbe inovatívnych riešení vo vytipovaných oblastiach súvisiacich s Európskou zelenou dohodou, čo je cestovná mapa Európskej komisie pre dosiahnutie udržateľnosti hospodárstva EÚ.

Uzávierka prihlášok je 19. apríla 2020 23:59 (SEČ)

Čo je Planet.tech?

Európska zelená dohoda a väčšina z výziev, ktorým čelí si žiada intenzívnu spoluprácu v rámci hodnotových reťazcov. Výsledkom konkrétnych pilotných akcií medzi najlepšími start-upmi/scale-upmi a zodpovednými korporáciami by mali byť podnikateľské riešenia a zníženie rizikovosti škálovania veľkých investícií.

EIC ponúka iniciatívou Planet.tech malým a stredným podnikom príležitosť posilniť spoluprácu s veľkými korporáciami a pracovať na spoločnom návrhu inovatívnych riešení viacerých vytipovaných problematických oblastí súvisiacich s udržateľnosťou.

Iniciatíva je otvorená pre MSP podporené z EIC, ktoré majú inovatívne riešenia oblastí, ktoré predstavili spoločnosti ABInbev, Deme, Enel, Nestlé, P&G a Veolia.

Proces výberu

Každá korporácia určí svoj tím expertov, ktorí vyberú malé a stredné podniky s najlepšími možnosťami vypracovať tzv. spoločný Proof of Concept (PoC) v stanovených oblastiach.

19. mája 2020 sa predvybrané MSP stretnú online formou s vysokými predstaviteľmi korporácií, aby im prezentovali svoje riešenia a začali podnikateľské jednania formou jeden na jedného.

Po tomto prvom stretnutí sa každá z korporácií rozhodne, s ktorými MSP budú spoločne pracovať na PoC alebo inej pilotnej spolupráci.

Úspešné pilotné projekty budú pozvané prezentovať svoje riešenia do Bruselu na jeseň 2020.

Problematické oblasti

Detaily o jednotlivých problematických oblastiach ako aj prihlášky je možné nájsť na jednotlivých webových stránkach každej partnerskej korporácie EIC Community.

Viac informácií o aktivitách v minulom roku ponúkaných v rámci podnikateľsko-akceleračných služieb EIC je k dispozícii na webových stránkach EIC Community.

Viac informácií o Planet.tech

Zdroj: EK, zverejnené: 26.3.2020, autor: lda