HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIC Pathfinder: Príručka úspešného žiadateľa

Aktualita

Projekt Access2EIC, financovaný v rámci programu Horizont 2020, prináša žiadateľom v schéme EIC Pathfinder užitočnú príručku s tipmi pre vypracovanie úspešného projektového návrhu v rámci výziev FET Open a FET Proactive.

Príručku pripravili Národné kontaktné body pre oblasť Future Emerging Technologies (FET), ktoré zozbierali skúsenosti žiadateľov v schémach FET Open a FET Proactive, ako aj odporúčania od hodnotiteľov týchto projektových návrhov.

Príručka je vhodná pre všetky konzorciá plánujúce žiadať o podporu v rámci týchto schém. Jej cieľom je pomôcť univerzitám, výskumným inštitúciám, malým a stredným podnikom, spin-offom, start-upom a i. lepšie porozumieť požiadavkám na projektový návrh a tým zvýšiť svoje šance v hodnotiacom procese.

Príručka je k dispozícii na tomto odkaze.

Viac o projekte Access2EIC

Zdroj: www.access2eic.eu, zverejnené: 29.5.2020, autor: lda