HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Aktualizované: EIC Accelerator: marcová uzávierka s rekordným počtom podaných žiadostí

Aktualita

V marcovej uzávierke pre EIC Accelerator, ktorá bola predĺžená z dôvodu reakcie na súčasnú situáciu ohľadom šírenia ochorenia COVID-19 o 48 hodín, bolo podaných približne 4000 projektových návrhov, čo je dvojnásobne viac ako zvyčajne. Takto vysoký počet návrhov je možné prisudzovať výzve EK, ktorá prišla pár dní pred pôvodnou uzávierkou, aby sa do nej zapojili aj firmy s riešeniami krízy spôsobenej koronavírusom. Na tú zareagovalo vyše 1000 start-upov a malých a stredných firiem projektovými návrhmi inovácií znižujúcich dopad a šírenie koronavírusu.

!NOVÉ: Z dôvodu vysokého počtu podaných návrhov súvisiacich s COVID-19 sa Európska komisia rozhodla navýšiť rozpočet na túto uzávierku o 150 mil. EUR, ktoré budú rozdelené projektom súvisiacim s COVID-19. Podporené budú najlepšie projekty diagnostiky a liečby, ochrany a riešení pre zdravotné systémy, monitoringu a informačných systémov pre infekčné choroby, prevencie a pripravenosti na koronavírusové a podobné epidémie či projekty, ktoré riešia širšie ekonomicko-spoločenské dopady koronavírusu vrátane podnikateľskej kontinuity a blahobytu spoločnosti. Pôvodný rozpočet vo výške 164 mil. EUR bude prerozdelený návrhom, ktoré nesúvisia s témou COVID-19. O firmách, ktoré dostanú financovanie v celkovej výške 150mil. EUR + 164 mil. EUR alokovaných na túto uzávierku rozhodne nezávislá porota expertov, investorov a podnikateľov po prvom vzdialenom hodnotení ako aj osobných pohovoroch, ktoré sa budú konať v novom termíne 11.-20. mája 2020 (pôvodný plánovaný termín bol 4.-8. mája 2020). O tom, či žiadateľ postupuje do druhého kola hodnotenia bude EK informovať v týždni od 27. apríla, čo dáva neúspešným možnosť podať svoj projektový návrh do májovej uzávierky (pozor, tá bude venovaná iba inováciám napĺňajúcim ciele Európskej zelenej dohody!)

Približne štvrtina firiem požaduje zmiešané financovanie (grant a investícia), pričom celkovo žiadajú o investície vo výške 4 mld. EUR. Veľké množstvo žiadostí bolo z oblasti zdravia, z nich mnoho sa týkalo koronavírusu, ako aj z oblasti IKT, strojárstva a technológií. Do tejto uzávierky sa zapojili firmy zo 45 krajín, pričom najviac návrhov podali firmy z Talianska, Nemecka, Španielska a Izralea.

Viac o schéme EIC Accelerator nájdete v sekcii Inovácia v malých a stredných podnikoch.

Zdroj: EK, aktualizované: 17.4.2020, autor: lda