HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIC Accelerator: májová uzávierka žiadostí len pre Green Deal návrhy a podpora žien

Aktualita

Európska komisia pripravila aktualizáciu pracovného programu pre EIC na roky 2018-2020 – ide o vyhradenie májovej uzávierky pre témy v rámci “Green Deal” a alokáciu finančných prostriedkov pre ženy vo vedúcej pozícii vo firme.

Pracovný program pre EIC bude vo finálnej verzii zverejnený v marci 2020, ale v týchto dňoch EK zverejnila základné parametre dvoch nových zmien:

1. Podpora ekologických technológií a produktov

V májovej uzávierke (19.5.2020) budú musieť firmy predložiť zdôvodnenie, ako ich projekt súvisí s novou legislatívou EÚ “Green Deal“. Taxatívne vymedzenie podpory pre zelenú legislatívu bude predmetom úpravy nového pracovného programu. Uzávierka v októbri (7.10.2020) bude znovu otvorená pre všetky technologické oblasti.

2. Podpora žien vo vedúcej pozícii vo firme

Očakávajú sa aj ďalšie príležitosti pre spoločnosti so ženskými výkonnými riaditeľmi (CEO alebo rovnocennými pozíciami), aby sa zabezpečilo, že 25% všetkých finalistov pilotného programu EIC Accelerator Pilot sú spoločnosti vedené ženami. Ak po prvom kole diaľkového hodnotenia (remote evaluation) nebudú ženy v pozícii CEO aspoň 25% spoločností vybraných na pohovory v záverečnej fáze, naplánujú sa ďalšie pohovory.

Zdroj: Európska komisia, zverejnené: 13.2.2020, autor: IvFi