HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIC Accelerator: Anotovaný formulár projektového návrhu

Aktualita

Projekt Access2EIC, financovaný v rámci programu Horizont 2020, prináša žiadateľom v schéme EIC Accelerator užitočnú pomôcku pre vypracovanie projektového návrhu – anotovaný formulár projektového návrhu. Jeho cieľom je pomôcť firmám lepšie pochopiť jednotlivé časti formuláru a vypracovať tak kvalitnejšie návrhy. Autormi príručky sú Národné kontaktné body pre Horizont 2020 (NCPs) pracujúce s projektovými návrhmi do tejto schémy.

Odporúčania v príručke zahŕňajú aj spätnú väzbu od hodnotiteľov projektových návrhov v EIC Accelerator. Príručka je postavená na skúsenostiach NCPs, ktoré sú denne v kontakte, radia a školia tisíce žiadateľov, ktoré chcú uviesť svoj inovatívny produkt alebo službu na trh pomocou tejto schémy.

Príručka je určená pre kohokoľvek, kto má záujem podať projektový návrh do schémy EIC Accelerator. Obsahuje aj rady pre druhé kolo hodnotenia, tzv. osobné prezentácie pred porotou (pitch interviews).

Príručka je k dispozícii na tomto odkaze.

Viac informácií o schéme EIC Accelerator je k dispozícii v sekcii Inovácie v malých a stredných podnikoch.

Viac o projekte Access2EIC

Zdroj: www.access2eic.eu, zverejnené: 27.4.2020, autor: lda