HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIC Accelerator: 314 mil. EUR na boj s koronavírusom a podporu plánu obnovy Európy

Aktualita

Európska komisia včera oznámila, že poskytne zo schémy EIC Accelerator Pilot takmer 166 mil. EUR 36 firmám majúcim riešenia na boj s pandémiou koronavírusu. Ďalších 148 mil. EUR dostane ďalších 36 firiem s inováciami podporujúcimi plán obnovy Európy, čo činí v tejto uzávierke príspevok EK z programu Horizont 2020 vo výške viac ako 314 mil. EUR.

Vybraných 36 firiem bojujúcich s koronavírusom prináša prelomové projekty, ako sú napr. expanzia výroby bio-dekontaminačných pomôcok či rozvoj monitorovacích systémov ventilácie, ktoré poskytnú zdravotníckemu personálu informácie o kvalite ventilácie v reálnom čase a iné. Ďalších 139 firiem s riešeniami proti koronavírusu, ktoré nedostali financovanie kvôli obmedzenému rozpočtu dostalo novo zavedenú Známku výnimočnosti pre COVID-19, ktorá by im mala pomôcť pritiahnuť finančnú podporu z iných zdrojov. Grafika nižšie zobrazuje udelené Známky výnimočnosti pre firmy z tejto skupiny podľa krajín, jednu z nich obdržala aj slovenská firma.

Ďalších 36 firiem, ktoré obdržali financovanie na podporu plánu obnovy Európy prinesú riešenia z rôznych oblastí, napríklad silnejšie a vyššie veterné turbíny vyrobené z drevených modulov s potenciálom veľkého zníženia nákladov na veternú energiu, výrobný systém organických hnojív, či riešenie na báze blockchainu pre udržateľnú recykláciu pre výrobcov. V tejto skupine bolo udelených 679 Známok výnimočnosti pre tie návrhy, na ktoré nezostalo financovanie, z toho 3 dostali slovenské firmy.

Do marcovej uzávierky sa zapojilo rekordných takmer 4000 start-upov a malých a stredných firiem, z ktorých takmer 1400 prinieslo riešenia na boj s pandémiou koronavírusu. Z tohto dôvodu bol rozpočet tejto uzávierky navýšený o 150 mil. EUR, čo výsledne umožnilo financovanie vo výške 314 mil. EUR. Firmy vybrané na financovanie pochádzajú zo 16 krajín, z toho 12 je členských štátov EÚ, ďalej z Veľkej Británie a 3 asociovaných krajín.

Z 314 mil. EUR z EIC bude mať 174 mil. EUR podobu kapitálovej investície. Od zavedenia možnosti zmiešaného investovania, ktoré ponúka EIC Accelerator od polovice roku 2019, je možné žiadať ku grantu v max. výške 2,5 mil. EUR aj kapitálovú investíciu do max. výšky 15 mil. EUR. Doposiaľ sa o podporu z EIC uchádzalo viac ako 10 000 firiem, ktoré žiadali viac ako 26 mld. EUR. Z doteraz podporených 72 firiem má 42 spoločností nárok na kapitálovú investíciu.

Prehľad 36 firiem s riešeniami proti koronavírusu

Zoznam všetkých podporených firiem v EIC Accelerator

Viac informácií o schéme EIC Accelerator.

Zdroj: EK, zverejnené: 9.6.2020, autor: lda