HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIB poskytne 7,5-milióna EUR rakúskej softvérovej spoločnosti Cortical.io

Aktualita

Cortical.io Announces the First Application of Real-Time Semantic

Európska investičná banka (EIB) poskytne 7,5-milióna EUR rakúskej softvérovej spoločnosti Cortical.io AG vyvíjajúcej inovatívnu technológiu umelej inteligencie založenú na prístupe Natural Language Understanding (NLU), ktorý dokáže interpretovať a spracovať text v ľudskom jazyku. Tento softvér je schopný vykonávať vyhľadávanie a analýzy založené na významoch slov alebo viet. Medzi jeho súčasné aplikácie patrí inteligentné vyhľadávanie a klasifikácia informácií v zmluvách a e-mailoch. Technológia Cortical.io dokáže vyhľadávať, extrahovať, anotovať a analyzovať kľúčové informácie z neštruktúrovaného textu – a to aj so špecializovanou slovnou zásobou – vo viacerých jazykoch a obchodných odvetviach. Spoločnosť už začala vyvíjať štandardizované produkty na urýchlenie nasadenia tejto technológie. Financovanie EIB bude pokrývať výskum a vývoj, ako aj prevádzkové investície podporujúce rast spoločnosti Cortical.io.

Bankový úver EÚ sa poskytuje v rámci Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) ako súčasť Investičného plánu pre Európu. EFSI je ústredným pilierom investičného plánu, v rámci ktorého EIB a Európska komisia úzko spolupracujú ako strategickí partneri s cieľom stimulovať investície a vytvárať pracovné miesta a rast inteligentnejším využívaním existujúcich a nových finančných zdrojov. Pôžička EIB podporovaná EFSI bude mať výrazný dopad, pretože poskytne spoločnosti Cortical.io finančnú podporu a flexibilitu, ktorá jej umožní zachovať si výhodu, ktorá v oblasti poskytuje počiatočné investície, rozšíriť svoje podnikanie a pokračovať v geografickej expanzii.

Výkonný podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis uviedol: „Táto dohoda medzi EIB a rakúskym inovátorom softvéru pre umelú inteligenciu Cortical.io AG je jasným znamením podpory Európskej únie pre spoločnosti prispievajúce k digitálnemu prechodu, čo je významnou hnacou silou pre našu ekonomiku. Nové financovanie podporené Investičným plánom pre Európu umožní spoločnosti Cortical.io AG pokračovať v rozširovaní svojich aktivít a v ďalšom rozvoji svojich inovatívnych obchodných riešení v oblasti jazyka a umelej inteligencie.“

Podpredseda EIB Thomas Östros uviedol: „Jedným z bezprostredných ekonomických dôsledkov pandémie koronavírusu je náhly nedostatok likvidity, ktorý postihuje hlavne malé a stredné podniky (MSP). Na riešenie ekonomických dopadov pandémie zameriava EIB svoje aktivity na uspokojenie finančných potrieb MSP a poskytovanie okamžitej pomoci. Preto veľmi vítam našu spoluprácu s Cortical.io, čo je mladá inovatívna spoločnosť. Startupy s vysokým rastom sa považujú za kľúčové zdroje zamestnanosti, rastu produktivity a inovácie a pre EIB je s podporou Investičného plánu pre Európu najvyššou prioritou podpora investícií zameraných na vyššiu konkurencieschopnosť, najmä v týchto ťažkých ekonomických časoch kvôli COVID-19.“

Cortical.io COO Thomas Reinemer uviedol: „Aj keď je prísľub AI ako technológie rozšírený, zameriame sa na aplikáciu našej inovatívnej technológie na doručenie balíčkových riešení, ktoré riešia problémy, ktorým dnes podniky čelia. Vďaka osvedčeným riešeniam, ako sú Contract Intelligence a Message Intelligence, nám toto financovanie umožní rozšíriť spoločnosť a rozšíriť naše výskumné a vývojové úsilie na dodávku riešení Intelligent Document Processing.“

Viac informácií

Zdroj: EK, zverejnené: 5.3.2021, autor: rpa