Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Hodnotiaca správa výskumu a inovácií Nemecka na rok 2023

ERA Aktualita

Hodnotiaca správa výskumu a inovácií Nemecka na rok 2023. Zdroj: https://www.e-fi.de

Komisia expertov pre výskum a inovácie“ (EFI) predložila 15. februára 2023 nemeckému spolkovému kancelárovi Olafovi Scholzovi „Hodnotiacu správu výskumu a inovácií Nemecka na rok 2023“(EFI Gutachten 2023).

Na vypracovaní správy sa podieľali  členovia „ Komisie expertov pre výskum a inovácie“(EFI):

Prof. Dr. Irene Bertschek, stv. Vorsitzende
Prof. Dr. Guido Bünstorf
Prof. Dr. Uwe Cantner, Vorsitzender
Prof. Dr. Carolin Häussler
Prof. Dr. Till Requate
Prof. Dr. Friederike Welter

Hlavné témy hodnotiacej správy (EFI Gutachten 2023) sú:

  • Inovácie v starnúcej spoločnosti
  • Technologické trhy
  • Nemecké cesty do kozmu  medzi „starým a novým vesmírom.“

„Komisia expertov pre výskum a inovácie“ (EFI)  sa okrem toho vyjadruje aj k aktuálnemu vývoju a výzvam v nemeckom systéme výskumu a inovácií (R&I) a formuluje návrhy na vytvorenie agilných riadiacich štruktúr a zamedzenie technologických nedostatkov.

Nemecká vládna koalícia formulovala ambiciózne ciele

Radí sa sem aj  ukotvenie novej orientácie misií, implementácia komplexnej budúcej stratégie pre výskum a inovácie, zriadenie nemeckej agentúry pre transfer a inovácie (DATI), zlepšenie právneho rámca pre (SPRIND.) Po ambicióznom štarte, ktorý prebehol pred rokom, nastúpila dnes určitá dezilúzia. Príkladom sú (DATI), kde  stále chýba životaschopný koncept a (SPRIND), ktorý stále čaká na potrebný manévrovací priestor.

„Výskumná a inovačná stratégia pre budúcnosť“ síce obsahuje podstatné prvky novej orientácie misií, avšak   len naznačuje medzirezortnú štruktúru riadenia, ktorá je pre implementáciu misií taká dôležitá. Boli navrhnuté a schválené ďalšie stratégie súvisiace s politikou výskumu a inovácií, od veľmi dobre prepracovanej start-up stratégie až po digitálnu stratégiu. Na to, aby sa v tejto oblasti konečne dosiahol významný pokrok, musí Nemecká Spolková vláda teraz ohlásiť bod obratu v politike výskumu a inovácií (R&I) smerom k zosúladeniu stratégií súvisiacich s politikou výskumu a inovácií orientovaných na úlohy, ktoré sa implementujú na základe nových medzirezortných riadiacich štruktúr. 

Budúca stratégia pre výskum a inovácie(R&I) má úlohu riadiacej a zastrešujúcej stratégie. Zastrešené majú byť rôzne stratégie a opatrenia, ktoré budú prepojené obsahovo a štruktúrou a naplnené životom. Na úspešnú implementáciu orientácie na poslanie v politike výskumu a inovácií je potrebné silné strategické riadenie na najvyššej úrovni, ako aj jasne definované záväzky a zodpovednosti za transformácie a misie.  Takýto masívny zásah môže však uspieť iba prostredníctvom dôsledného odklonu od „silového myslenia“, koordinovaného postupu naprieč odvetviami, podľa plánov a so zapojením všetkých sociálnych aktérov do implementácie.

Vzhľadom na hlavné spoločenské výzvy je naliehavo potrebné vniesť do nemeckej politiky výskumu a inovácií (R&I) duch optimizmu. Odborná komisia expertov si plne uvedomuje, že koronakríza a vojna na Ukrajine zmenili priority a že sa finančná rezerva zužuje. Napriek tomu sa však nesmú  dlhodobé perspektívy obetovať na riešenie súčasnej krízy, bez ohľadu na to, aká je nevyhnutná. Komisia expertov (EFI) preto nalieha na Nemeckú Spolkovú vládu, aby vyslala jasný signál občanom prostredníctvom aktívnej a na misie orientovanej politiky výskumu a inovácií (R&I). Ak má byť transformácia úspešná, ekonomika a spoločnosť musia prelomiť bariéry a vyvinúť radikálne úsilie pre nové riešenia. Nemecká Spolková vláda musí čeliť výzvam, otvoriť sa novému mysleniu a inovatívnym riešeniam, novým cieľom a stratégiám, ako aj novým formám činnosti a spolupráce a taktiež zásadne zmeniť svoje štruktúry a procesy, aby dokázala vyriešiť náročné úlohy, ktoré ju v budúcnosti očakávajú.

„Výročná  hodnotiaca správa  komisie  expertov“ (EFI Gutachten 2023) obsahuje množstvo návrhov na nové riadiace štruktúry. Tieto návrhy môžu podporiť Nemeckú Spolkovú vládu pri iniciovaní trendov určujúcich vývoj v nadchádzajúcich transformáciách, poskytnúť potrebnú podporu pre transformačné procesy a koordinovať množstvo vzájomne závislých opatrení a aktivít.

Viac informácií:

„Výročná  hodnotiaca správa  komisie  expertov“ (EFI Gutachten 2023)

Zdroj: https://www.e-fi.de, zverejnené: 20. 2. 2023, autor: Dr. Blanka Hermanová; rpa