HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ebrains otvára výzvy formou voucherov

Aktualita

Projekt Human Brain Project (HBP) poskytuje odborné znalosti a zručnosti výskumníkom a skupinám po celom svete prostredníctvom vouchers (poukážkových) výziev na výskumnú infraštruktúru EBRAINS.

Program EBRAINS ponúka najkomplexnejší atlas a databázu o ľudskom mozgu priamo spojené s výkonnými výpočtovými a simulačnými nástrojmi pre výskumné komunity v oblasti neuro vied, medicíny a technológií.

Výzva je otvorená pre výskumných pracovníkov mimo HBP, akademických i neakademických, z oblasti lekárskeho výskumu vrátane nemocníc a priemyslu vrátane farmaceutík, diagnostiky a zdravotníckych prístrojov.
Voucher (poukážka) financuje 4 – 12 mesiacov času inžinieringu / vývoja spoločnosti EBRAINS (maximálne 12 osôb mesačne) na implementáciu požadovaných technických vlastností víťaza poukážky. K dispozícii je až 10 – 15 poukazov, v závislosti od kvality predložených návrhov.

Uzávierka prihlášok je 6. novembra 2020, 17:00 bruselského času (SEČ).

Viac informácií nájdete na webovej stránke výzvy

Prípadné otázky adresujete cez: vouchers@humanbrainproject.eu.

Zdroj: Ebrain, 28.9.2020, vip