HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Dvojnásobný rozpočet pre nástupcu Horizont Európa?

Aktualita

Poslanci Európskeho parlamentu Christian Ehler a Maria da Graça Carvalho žiadali, aby budúci rámcový program EÚ pre výskum a inovácie mal rozpočet 200-miliárd EUR. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Hoci sa aktuálny rámcový program EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa (2021-2027) blíži k svojej polovici, prvé diskusie o rozpočte jeho nástupcu už prebiehajú. Dvaja hlavní predstavitelia Európskeho parlamentu pre oblasť politiky výskumu a inovácií sú toho názoru, že musia mať rozpočet vo výške 200-miliárd EUR.

„Verte mi – prvé diskusie aktuálne prebiehajú,“ spomenul Christian Ehler, člen Výboru Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku (Industry, Research and Energy – ITRE). Výrok zaznel 10. októbra 2023 na konferencii o vedecky podložených riešeniach pre udržateľné potravinové systémy, ktoré spoločne organizovali Parlamentný panel pre budúcnosť vedy a techniky (PARA) a Európska rada pre výskum (ERC).

Názor o sume 200-miliárd EUR na rozpočet budúceho – v poradí už 10. rámcového programu s dočasným názvom FP 10 zdieľa s Ehlerom aj Maria da Graça Carvalho, tiež členka ITRE, ktorá túto informáciu oznámila 9. októbra 2023 v rámci akcie Týždeň regiónov a miest EÚ a následne ju uviedla aj na svojom účte X. V komentári pre Science Business spomenula, že zdvojnásobenie rozpočtu nie je iba ambíciou, ale absolútnou nutnosťou, ak chce EÚ dosiahnuť svoje ciele ako v oblasti ekológie, tak digitálnej technológie.

Hlasy podpory aj skepsa

Požiadavky oboch poslancov Európskeho parlamentu rezonujú aj s názormi ďalších členov európskych odborníkov. Mnohí z nich však návrh na zdvojnásobenie rozpočtu FP10 oproti Horizontu Európa (ktorého rozpočet bol stanovený na 95,5-miliárd EUR) berie s rezervou, či je skeptická.

Generálny tajomník Ligy európskych výskumných univerzít (LEA) Kurt Deketelaere sumu rozpočtu v tejto výške podporuje od júna, keď združenie vydalo svoje vyhlásenie k budúcemu programu. Podľa Deketelaera však nestačí mať peniaze. Tie musia byť tiež správne rozdelené, aby sa zabezpečilo, že miliardy nebudú presmerované na nové priority Komisie, ako sa to bežne podľa slov generálneho tajomníka LERU deje v prípade nových iniciatív, ako je Nový európsky Bauhaus (NEB), na ktorý bolo z programov EÚ vyčlenených približne 85-miliónov EUR, či Európsky akt o čipoch alebo Platforma strategických technológií pre Európu (STEP). Ako spomína v tejto súvislosti Deketelaere: „Návrhy na výskum tak v súčasnej dobe síce sú, ale peniaze chýbajú.“

Podporu Ehlera a Carvalho pre zdvojnásobenie rozpočtu víta aj Just van den Hoek, politický poradca Netherlands house for Education and Research. Napriek ambicióznym prioritám EÚ, ktoré si žiadajú veľké investície, si je Hoek vedomý aj potreby vyriešiť ďalšie problémy, ako je riešenie plánu na podporu oživenia s cieľom riešiť sociálne a ekonomické dopady pandémie Covid-19. V dôsledku kríz tak vlády jednotlivých štátov v celom bloku uťahujú peňaženky. Ako uviedol Hoek: „Zdá sa skutočne pravdepodobné, že rokovania o rozpočte budú ťažšie ako inokedy.“

Prvé vyjadrenie generálneho riaditeľa pre výskum a inovácie komisie o FP10

Prvé rokovania o FP10 načrtol v Bruseli počas EARTO Policy Event and Innovation Awards 11. októbra 2023 aj generálny riaditeľ pre výskum a inovácie Komisie Marc Lemaître, ktorý zdôraznil, že je primárne dôležité zamyslieť sa nad zameraním samotného programu. Ako pripustil Lemaître: „Súčasne s tým, ako EÚ stanovuje ambiciózne ciele v oblasti technologickej nezávislosti a ekologických inovácií, je zrejmá potreba cielenejšieho programovania výskumu a inovácií. V nejakom okamihu sa v oblasti priemyslu objavili určité ambície, ktoré sa s programom Horizont Európa – tak ako bol navrhnutý, teda s jeho štruktúrou – nezhodovali.“

Lemaître ďalej pripomenul, že plánom Komisie na správne sformovanie budúceho rámcového programu musí predchádzať vyhodnotenie uskutočnených projektov. Komisia momentálne pracuje na strednodobom hodnotení programu Horizont Európa, ktorého závery pomôžu položiť základy FP10. Súčasne s hodnotením v polovici obdobia Komisia zriaďuje skupinu odborníkov, ktorá mala byť zostavená do konca októbra 2023, a ktorá má na realizáciu budúceho rámca pre výskum poskytnúť odborné podnety. Samotný návrh Komisie pre FP10 potom bude zverejnený do polovice roku 2025.

Ako sa zmienil Lemaître: „Máme ešte takmer dva roky na to, aby sme mohli viesť podrobnejšie debaty, ktoré sú potrebné. Toto je začiatok rozhovoru.“

Anabáza rozpočtu Horizont Európa

Zostavovanie rozpočtu pre Horizont Európa sa odvíjalo podľa obvyklého scenára predošlých rámcových programov: Európsky parlament požaduje vyšší rozpočet, členské štáty chcú jeho výrazné zníženie a Európska komisia navrhuje sumu niekde uprostred. Konkrétne počas rokovaní o rozpočte programu Horizont Európa požadoval Európsky parlament 120-miliárd EUR, členské štáty chceli niečo cez 80-miliárd EUR a po niekoľkomesačnom rokovaní bola nakoniec suma stanovená na 95,5-miliardy EUR.

Hoci nie sú mená expertov spomínanej skupiny, ktorá má zohrávať kľúčovú úlohu v realizácii FP10, doposiaľ známe, mnohí ju už provizórne nazývajú „Lamyho skupinou“ podľa Pascala Lamyho. Ten skupine predsedal počas formovania programu Horizont Európa. Vtedy mala skupina podobné ambície v podobe zdvojnásobenia výdavkov EÚ na výskum, čo znamenalo stanovenie rozpočtu až na 154-miliárd EUR. Záverečným vyhlásením skupiny bolo, že akákoľvek suma nižšia ako 120-miliárd EUR „by narušila dynamiku a spochybnila záväzok EÚ plniť svoje politické priority“.

Prvé dva roky chýbalo v Horizonte Európa 34-miliárd EUR

Nutnosť vyššieho rozpočtu rámcového programu dokladá aj vyšetrovanie Európskej komisie, ktoré sa zameralo na priebeh Horizontu Európa v rokoch 2021-2022. Celkovo 71 % vysokokvalitných návrhov nezískalo financovanie, čo je len mierne zlepšenie oproti predchádzajúcemu rámcovému programu Horizont 2020, ktorý prebehol v rokoch 2014–2020. V ňom nezískalo podporu 74 % návrhov rovnakej úrovne. Vo výsledku tak v prvých dvoch rokoch v Horizonte Európa pre tieto návrhy chýbalo 34-miliárd EUR.

Viac informácií:

EXCLUSIVE: Here’s what the member states have in mind for FP10

Zdroj: https://vedavyzkum.cz; https://sciencebusiness.net, zverejnené: 6. 11. 2023, autor: rpa