HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Dve slovenské mestá uspeli v Misii Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá

Aktualita

Komisia dnes oznámila, ktorých 100 miest EÚ sa zapojí do Misie Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá, ktorej cieľom je dosiahnuť do roku 2030 prostredníctvom zavádzania inteligentných a zelených riešení stovky klimaticky neutrálnych miest.

Vybraných bolo 100 miest z každého členského štátu EÚ a ďalších 12 miest v krajinách pridružených k programu Horizont Európa alebo v krajinách, ktoré sa potenciálne môžu pridružiť k tomuto programu.

V konkurencii 377 prihlášok uspeli dve slovenské mestá, Bratislava a Košice, ktoré budú za náš región ako prvé pozvané spolupracovať s vedomostnou základňou a platformou misie pri príprave klimatických zmlúv a investičných plánov pre dosiahnutie klimatickej neutrality.

100 miest

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Zelená transformácia teraz preniká do celej Európy. Vždy sú však potrební priekopníci, ktorí si stanovujú ešte vyššie ciele. Tieto mestá nám ukazujú cestu k zdravšej budúcnosti. Budeme ich v tom podporovať! Pustime sa do práce ešte dnes.“

Na misiu „Mestá“ bude vyčlenených 360 miliónov eur z finančných prostriedkov programu Horizont Európa na obdobie 2022 – 2023 s cieľom vydať sa na inovačné cesty ku klimatickej neutralite do roku 2030. Opatrenia v oblasti výskumu a inovácií sa budú zameriavať na čistú mobilitu, energetickú efektívnosť a zelené územné plánovanie a ponúknu možnosť vytvárať spoločné iniciatívy a zintenzívniť spoluprácu v súčinnosti s inými programami EÚ.

Medzi prínosy, ktoré mestá získajú, patrí individuálne poradenstvo a pomoc špecializovanej platformy tejto misie, ktorú prevádzkuje projekt NetZeroCities, dodatočné peňažné prostriedky a možnosti financovania a príležitosť zapojiť sa do veľkých inovačných akcií a pilotných projektov. Misia zároveň poskytuje príležitosti na vytváranie sietí, výmenu najlepších postupov medzi mestami a podporu zapojenia občanov.

Ďalšie kroky

Komisia vyzve 100 vybraných miest, aby vypracovali tzv. zmluvy o klíme v meste s celkovým plánom klimatickej neutrality vo všetkých odvetviach, ako je napríklad energetika, budovy, nakladanie s odpadom a doprava, spolu so súvisiacimi investičnými plánmi. Do tohto procesu sa zapoja občania, výskumné organizácie a súkromný sektor. Jasné a viditeľné záväzky miest sformulované v zmluvách o klíme v meste im umožnia spolupracovať s EÚ, vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi, a najmä s vlastnými občanmi, aby mohli splniť tento ambiciózny cieľ.

Navyše vzhľadom na obrovský záujem 377 miest zapojiť sa do misie Komisia zavádza aj podporu pre mestá, ktoré neboli vybrané, a to vrátane podpory prostredníctvom platformy misie a možností financovania na základe pracovného programu misie „Mestá“ v rámci programu Horizont Európa.

Čo výberu miest predchádzalo?

Európska komisia zverejnila koncom februára zoznam európskych miest, ktoré sa zapojili do výzvy a vyjadrili svoj záujem o účasť na aktivitách Misie Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá. Do výzvy, ktorá bola otvorená do 31. januára 2022, predložilo prihlášku 377 miest, z ktorých do fázy hodnotenia postúpilo 362 oprávnených.

Záujem zapojiť sa do misie prejavilo aj 6 slovenských miest (Bratislava, Galanta, Košice, Martin, Nové Zámky a Skalica), ktoré poskytli informácie o svojej súčasnej situácii, prebiehajúcej práci a budúcich plánoch v oblasti klimatickej neutrality a znížovania emisií skleníkových plynov. Prvé mestá budú môcť začať pracovať na svojich klimatických zmluvách s podporou určenej platformy hneď po ukončení výberového procesu.

Cieľom misie je dosiahnuť do roku 2030 prostredníctvom zavádzania inteligentných a zelených riešení stovky klimaticky neutrálnych miest. Tie budú zároveň slúžiť ako centrá inovácií, ktorých overené riešenia budú môcť využiť aj ďalšie európske mestá na ceste ku klimatickej neutralite.

Viac informácií:

Kontakt na Slovensku – príslušný národný kontaktný bod

Zdroj: EC,28.4.2022, mit