HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Dve ESA Top-Down výzvy otvorené

Aktualita

ESA Top-Down výzva
Zdroj: ESA

V ESA STAR sú pre slovenské subjekty od 26.04.2022 do 07.06.2022 otvorené dve ESA Top-Down výzvy s už konkrétne predefinovanými zadaniami zakázok (statements of work):

5. Výzva „SKAD05: Passportization and monitoring of Slovakian wetlands with links to the ESA Danube/Black Sea Regional Initiative“ s dobou implementácie projektu 18 mesiacov a rozpočtom 200 000 €.

Prezentácia k výzve „SKAD05: Passportization and monitoring of Slovakian wetlands with links to the ESA Danube/Black Sea Regional Initiative“ sa nachádza tu.

6. Výzva „SKAD06: Land cover change monitoring for identification of potential illegal activities in Slovakia“ s dobou implementácie projektu 18 mesiacov a rozpočtom 200 000 €.

Prezentácia k výzve „SKAD06: Land cover change monitoring for identification of potential illegal activities in Slovakia“ sa nachádza tu.

Základný predpoklad pre podávanie projektových zámerov v rámci výziev ESA je registrácia v ESA STAR.

Svoj návrh riešenia jednotlivých výziev môžete podať prostredníctvom ESA STAR Tendering nástroja.

Viac informácií k výzvam nájdete na https://slovak.space, v záložke ESA Top-Down výzvy.

V prípade potreby počas registrácie kontaktujte:

esait.Service.Desk@esa.int
+39 06 941 80700

Link na registráciu v ESA STAR Home – esa-star Registration System.

Podporný materiál DownloadFile (esa.int).​

ESA Top-Down výzvy

Okrem otvorených PECS výziev majú slovenské entity možnosť súťažiť od roku 2021 aj v špecifických výzvach vyhlásených ESA s predefinovanými zadaniami zakázok (statements of work). Tie vychádzajú z potenciálu slovenského vesmírneho priemyslu tak, aby slovenské subjekty posilnili svoje kompetencie v prioritných oblastiach vesmírnych technológií. Umožňujú im prehĺbiť svoje medzinárodné partnerstvá a pripraviť sa tak na budúcu participáciu v ESA programoch.

Tieto výzvy sa uskutočňujú formou tzv. Top-Down výziev.

Zdroj: www.slovak.space, zverejnené: 04.05.2022, autor: kha