HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Dva roky po infekcii COVID-19 pretrváva zvýšené riziko niektorých neurologických a psychiatrických porúch

Aktualita

Nový koronavírus SARS-CoV-2 pod mikroskopom. Zdroj: https://www.ox.ac.uk

Nové diagnózy porúch vrátane psychózy, demencie, záchvatov a „mozgovej hmly“ sú dva roky po COVID-19 bežnejšie ako po iných respiračných infekciách, zatiaľ čo zvýšené riziká depresie a úzkosti po COVID-19 sú krátkodobé a celkovo neexistuje nadbytok prípadov.

Nová štúdia Oxfordskej univerzity a Národného inštitútu pre výskum zdravia a starostlivosti (NIHR) Oxford Health Biomedical Research Center, publikovaná v The Lancet Psychiatry, skúmala neurologické a psychiatrické diagnózy u viac ako 1,25-milióna ľudí po diagnostikovanej infekcii COVID-19 pomocou údajov zo siete elektronických zdravotných záznamov TriNetX so sídlom v USA.

Štúdia uvádza 14 neurologických a psychiatrických diagnóz počas 2-ročného obdobia a porovnáva ich frekvenciu so zodpovedajúcou skupinou ľudí zotavujúcich sa z iných respiračných infekcií. Uvádza tiež údaje o deťoch a starších dospelých samostatne a porovnáva údaje v troch vlnách pandémie. Pokiaľ je nám známe, toto sú prvé spoľahlivé údaje, ktoré sa zaoberajú týmito dôležitými otázkami.

Potvrdzujúc predchádzajúce štúdie, mnohé z porúch sú bežnejšie po COVID-19. Pozoruhodné je, že zvýšené riziko úzkosti a depresie ustúpi do dvoch mesiacov po COVID-19 a počas celého 2-ročného obdobia nie je pravdepodobnejšie, že sa vyskytne ako po iných respiračných infekciách. Na rozdiel od toho, diagnózy mnohých neurologických porúch (ako sú demencia a záchvaty), ako aj psychotických porúch a „mozgovej hmly“, sa po COVID-19 počas 2 rokov stále častejšie stanovujú.

Výsledky u detí (do 18 rokov) ukázali podobnosti a rozdiely s dospelými. Pravdepodobnosť väčšiny diagnóz po COVID-19 bola nižšia ako u dospelých a neboli vystavení väčšiemu riziku úzkosti alebo depresie ako deťom, ktoré mali iné respiračné infekcie. Avšak podobne ako u dospelých, aj u detí zotavujúcich sa z COVID-19 bola väčšia pravdepodobnosť, že budú diagnostikované s niektorými stavmi vrátane záchvatov a psychotických porúch.

Počas vlny delta variantu sa pozorovalo viac neurologických a psychiatrických porúch ako pri predchádzajúcom alfa variante. Omikrónová vlna je spojená s podobnými neurologickými a psychiatrickými rizikami ako delta.

Štúdia má niekoľko obmedzení. Nie je známe, aké závažné alebo ako dlho trvajú poruchy. Nie je tiež jasné, kedy začali, pretože problémy môžu byť prítomné už nejaký čas pred stanovením diagnózy. Nezaznamenané prípady COVID-19 a nezaznamenané očkovania vnášajú do výsledkov určitú neistotu.

Profesor Paul Harrison, z Katedry psychiatrie, Univerzity v Oxforde, a vedúci tém, NIHR Oxford Health Biomedical Research Centre, ktorí viedli štúdiu, uviedol: „Je dobrou správou, že nadbytok diagnostikovaných depresií a úzkosti po COVID-19 je krátkodobý, a že sa u detí nepozoruje. Je však znepokojujúce, že niektoré ďalšie poruchy, ako napríklad demencia a záchvaty, sú aj po COVID-19 s väčšou pravdepodobnosťou diagnostikované aj o dva roky neskôr. Zdá sa tiež, že po omikróne, aj keď je pri akútnom ochorení menej závažný, nasleduje porovnateľná miera týchto diagnóz.“

Dr Max Taquet, akademický klinický pracovník NIHR, University of Oxford, ktorý viedol analýzy, uviedol: „Zistenia vrhajú nové svetlo na dlhodobé dôsledky pre duševné zdravie a zdravie mozgu pre ľudí po infekcii COVID-19. Výsledky majú dôsledky pre pacientov a zdravotnícke služby a zdôrazňujú potrebu ďalšieho výskumu, aby sme pochopili, prečo sa to deje po COVID-19 a čo možno urobiť, aby sa zabránilo vzniku týchto porúch, alebo keď sa vyskytnú, liečili ich.“

Článok „Neurologické a psychiatrické rizikové trajektórie po infekcii SARS-CoV-2: analýza 2-ročných retrospektívnych kohortových štúdií zahŕňajúcich 1 284 437 pacientov“ si môžete prečítať v odbornom časopise The Lancet Psychiatry.

Viac informácií:

Neurological and psychiatric risk trajectories after SARS-CoV-2 infection: an analysis of 2-year retrospective cohort studies including 1 284 437 patients

Zdroj: https://www.ox.ac.uk, zverejnené: 22. 8. 2022, autor: rpa