HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Duševné vlastníctvo v programe Horizont Európa

Aktualita

Technologické centrum Praha vydalo publikáciu zo série Vademecum, ktorá sa venujem problematike ochrany a využívania práv duševného vlastníctva v projektoch programu Horizont Európa.

Ďalšími dokumentami v tejto sérii sú:

Zverejnené 18.8.2023, slord/kas, prevzaté z Innonews