Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Draft modelovej grantovej zmluvy je zverejnený

ERA Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Na centrálnom portáli pre komunitárne programy Funding & Tender Opportunities bola v týchto dňoch zverejnená predbežná podoba dlho očakávanej modelovej grantovej zmluvy pre projekty programov Horizont Európa a EURATOM.

Nové programovacie obdobie prináša jeden spoločný model grantovej zmluvy pre všetky komunitárne programy EÚ s cieľom sprehľadniť a zjednodušiť čerpanie prostriedkov z priamo aj nepriamo riadených európskych programov. Hlavné zmeny, ktoré na žiadateľov v programe Horizont Európa čakajú sme uviedli v tejto aktualite.

Predbežná verzia modelovej grantovej zmluvy

Zdroj: FTO portál, zverejnené: 25.2.2021, autor:lda