HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Doterajšie výsledky Európskej inovačnej rady

Aktualita

Európska komisia publikovala správu o doterajších výsledkoch pilotnej fázy Európskej inovačnej rady s názvom Deep Tech Europe: European Innovation Council (EIC) Pilot (2018-2020). Správa zahŕňa výsledky za obe schémy EIC Pathfinder aj Accelerator a uvádza prehľadnou formou jej pozitívne dopady najmä na financované podniky ako aj podnikateľské a inovačné prostredie. Obsahuje aj čísla za jej predchodcov, ktorými boli schémy FET (Future Emerging Technologies) a SME Instrument.

Stručne o výsledkoch EIC Accelerator v číslach:

  • až 35% firiem podporených z EIC prispieva k cieľu udržateľného rozvoja č.3 Zdravie a kvalita života (viac v obr.)

  • jedno euro investované EIC prinieslo viac ako 3 eurá v podobe súkromných investícií
  • v podporených firmách pracuje 30% vedkýň a 15% firiem má na vedúcej pozícii ženu
  • 5% portfólia EIC tvoria scale-upy s hodnotou vyššou ako 100 mil. EUR

Doposiaľ EIC podporila viac ako 5500 firiem, pričom do konca roku 2020 by ich mohlo byť približne 5700. Podporené firmy sú z 39 krajín EÚ aj krajín asociovaných k programu Horizont 2020. 71% z týchto firiem bolo financovaných vo Fáze 1 SME Instrument, 29% firiem obdržalo financovanie v rámci Fázy 2 resp. EIC Accelerator. EIC poskytla 2,78 mld. EUR vo forme grantov a 582 mil. EUR v podobe kapitálových investícií. Zaujímavá je aj mapa podporených firiem od roku 2014 ako aj počet certifikátov Seal of Excellence podľa krajín (obr.)

Stručne o výsledkoch EIC Pathfinder v číslach:

  • až dve tretiny projektov v EIC Pathfinder majú v konzorciu minimálne jeden malý a stredný podnik (čo je viac ako je priemer celého programu Horizont 2020, kde je to len 33% projektov), ktoré sú dôležitými partnermi pre komercionalizáciu výstupov projektu
  • hlavnými aplikačnými oblasťami projektov sú zdravie (37% projektov) a IKT (30% projektov)
  • hlavnými technologickými oblasťami projektov sú materiály (až 51%) a biotechnológie (33%)

Od roku 2014 EIC Pathfinder zafinancoval projekty v sume viac ako 1,2 mld. EUR. Priemerný projekt mal 6,4 partnerov a rozpočet vo výške 2,8 mil. EUR. Účastníci projektov pochádzajú zo 49 krajín (vrátane USA, Kanady, Brazílie či Číny). V projektoch EIC Pathfinder však dominuje päť európskych krajín: Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko a Holandsko, ktorí tvoria 55% účastníkov.

Celá správa je k dispozícii na tomto odkaze.

Zdroj: EK, zverejnené 13.11.2020, autor: lda