HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Dôležitý oznam: Nový spôsob predkladania návrhov do schémy EIC Accelerator (aktualizované)

Aktualita

Update EIC Accelerator

Platforma umelej inteligencie (AI) EIC na podávanie žiadostí do schémy EIC Accelerator nie je od 2. júna 2023 prístupná z dôvodu zmluvného sporu. V dôsledku toho EIC ako núdzové opatrenie reštrukturalizovala formuláre žiadosti o účasť v programe EIC Accelerator na portáli FTO. Krátky návrh sa od 3. júla 2023 podáva na novej platforme.

Sumarizácia aktuálnej situácie (zo školenia národných kontaktných bodov 5. júna 2023 a ďalších dostupných informácií):

 • AI platforma EIC je uzavretá. Zatvorenie platformy EIC AI nie je spôsobené kybernetickým útokom alebo porušením ochrany údajov, ale zmluvnými okolnosťami.
 • Úplný návrh (Step 2: Full proposal) sa aktuálne podáva prostredníctvom portálu FTO. Momentálne je potrebné na podanie úplného návrhu špecifický odkaz – link, ktorý Európska komisia zasielala oprávneným žiadateľom.
 • Termín uzávierky 7. júna 2023 pre úplné návrhy (krok 2) bol posunutý na 21. júna 2023 o 17.00 h stredoeurópskeho času, aby sa prispôsobil tejto zmene pre žiadateľov.
 • Platforma AI sa kompletne nahrádza štandardným spôsobom predkladania návrhov, ktorý je prehľadnejší, priamočiarejší a jednoduchší. Hlavnou časťou návrhu (Part B) je PDF dokument, ktorý má max. 50 strán. Šablóna je k dispozícii na stiahnutie pri registrácii zámeru predložiť návrh EIC Accelerator.
 • K samotnému popisu návrhu sa prikladajú viaceré prílohy (v podobnom rozsahu a forme ako pri AI platforme):
  • Financial annex + budget (upravené)
  • Mandatory data and consent (upravené)
  • Pitch deck
  • Results of FTO analysis
  • Data management plan
  • CVs of key personnel  (voľný formát, v jednom dokumente)
  • Letters of intent (v jednom dokumente)
 • Dňa 2. júna 2023 bola vydaná aktualizovaná Príručka pre žiadateľov návrhov (Guide for applicants). Stiahnite si ju tu
 • Portál Business|Science prináša zopár informácií zo zákulisia aktuálnej situácie. Prečítajte si ich článok: „European Innovation Council’s Accelerator submissions portal shut down with no notice“
 • Aktuálne kroky sú iniciované stanoviskom EIC Board, ktorý na konci marca vydal významne kritické odporúčania k predkladaniu návrhov EIC Accelerator: Improving the submissions to EIC Accelerator
 • Prijímanie žiadosti pre krátky návrh (Step 1: Short proposal) je obnovené od 3. 7. 2023 prostredníctvom novej platformy. Viac informácií nájdete v odseku nižšie.
 • Boli aktualizované Často kladené otázky pre žiadateľov o EIC Accelerator v rôznych fázach (príprava a predloženie krátkeho návrhu (krok 1), príprava a predloženie plného návrhu (krok 2)) s cieľom informovať žiadateľov o aktuálnej situácii a možných krokoch na ich strane.
 • Pre otázky, na ktoré nie je možné zodpovedať prostredníctvom často kladených otázok, bude k dispozícii asistenčná služba prostredníctvom e-mailu.
 • Oficiálna tlačová správa od EK (2. jún 2023)

Európska komisia úzko spolupracuje s národnými kontaktnými bodmi pre EIC (NCPs). Neváhajte nás kontaktovať pre aktuálny stav a nové informácie.

EIC Accelerator opäť prijíma krátke žiadosti (Step 1 – Short Proposals)

Európska komisia opäť umožňuje predkladať krátke žiadosti (krok 1) o účasť v programe EIC Accelerator prostredníctvom novej IT platformy EISMEA. Podávanie krátkych žiadostí (1. krok) pre EIC Accelerator bolo dočasne pozastavené po ukončení činnosti platformy EIC AI 2. júna 2023. Viac informácií o novej platforme pre krátke návrhy (step 1).

Dočasné riešenie pre 12-mesačný limit pre podanie úplných návrhov

Žiadatelia o grant v rámci nástroja EIC Accelerator, ktorí dosiahnu 12-mesačnú lehotu na podávanie žiadostí medzi dátumom uzávierky 7. júna 2023 a dátumom uzávierky 4. októbra 2023 (t. j. nasledujúcim dátumom uzávierky), budú teraz môcť predložiť úplnú žiadosť o návrh do dátumu uzávierky 4. októbra. Táto výnimočná flexibilita sa uplatňuje s okamžitou platnosťou.

Hoci Komisia a agentúra EISMEA vynaložili všetko úsilie, aby minimalizovali vplyv na žiadateľov v dôsledku prerušenia fungovania platformy na podávanie žiadostí v rámci programu Accelerator AI, a hoci bol dátum uzávierky posunutý zo 7. na 21. júna, nie je vylúčené, že niektoré úspešné začínajúce podniky/malé a stredné podniky v rámci kroku 1 by mohli mať problémy s prepracovaním/finalizáciou svojej úplnej žiadosti o návrh načas v dôsledku nového prostredia na podávanie žiadostí. Títo žiadatelia by následne stratili oprávnenosť (keďže by uplynula dĺžka 12 mesiacov). Keďže toto narušenie je mimo ich pôsobnosti, a napriek tomu má na nich vplyv, predĺženie pravidla 12 mesiacov pre úplné žiadosti sa považuje za relevantné, aby sa zabezpečilo spravodlivé a primerané riešenie.

Táto dodatočná flexibilita tiež pomáha riešiť určité obavy v súvislosti s dvojtýždňovým posunom júnového termínu uzávierky na 21. júna 2023, keďže každý žiadateľ, ktorý sa domnieva, že by potreboval viac času, bude mať možnosť podať žiadosť do októbrovej uzávierky.

Video o novom spôsobe predkladania návrhov EIC Accelerator

Pozrite si video záznam zo stretnutia s EK, kde prezentuje nový systém predkladania návrhov EIC Accelerator:

Aktualizované 4. júla 2023.

Zdroj: EK a https://innonews.blog/, 04. 07. 2023, pszu