HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Dokumenty k digitalizácii zdravotníctva a vakcinácii

Aktualita

Oznámenie EK o „umožnení digitálnej transformácie zdravotníctva a starostlivosti na jednotnom digitálnom trhu; posilnenie postavenia občanov a budovanie zdravšej spoločnosti “ bolo prijaté dňa 25. apríla 2018. Zameriava sa na digitálne aspekty zdravia a starostlivosti, pričom jeden z hlavných pilierov je výskum – personalizovaná medicína prostredníctvom spoločnej európskej dátovej infraštruktúry. Predpokladá sa potreba koordinačných mechanizmov medzi orgánmi a inými zainteresovanými stranami, aby sa na úrovni EÚ zdieľali údaje a infraštruktúra na prevenciu a výskum personalizovaného lekárstva a aby sa vyvinuli potrebné stavebné bloky, ktoré by zaručili bezpečný prístup a uskutočniteľnosť cezhraničného výskumu, cezhraničné výmeny údajov na účely výskumu v oblasti zdravia.
Viac informácií:

Očkovanie: Komisia požaduje silnejšiu spoluprácu EÚ proti chorobám, ktorým je možné predísť
Komisia dnes vydáva súbor odporúčaní, ako môže EÚ posilniť spoluprácu v boji proti chorobám, ktorým je možné predchádzať vakcínami. Očkovanie každoročne ušetrí medzi 1 až 3 miliónmi životov. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie očkovacie látky ušetria 25 miliónov ďalších životov v nasledujúcom desaťročí. Napriek tomu podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb niekoľko krajín EÚ čelí bezprecedentnému prepuknutiu osýpok a opätovnému nárastu iných ochorení, ktoré nemožno očkovať, hlavne kvôli nedostatočnému očkovaniu detí a dospelých, ktorí v EÚ stále zomierajú na choroby.
Viac informácií: