HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Do výziev pre oblasť klímy bolo podaných viac ako 100 návrhov

Aktualita

Posledné misijné výzvy ako aj výzvy v oblasti klímy klastra 5 zaznamenali veľký záujem. Výkonná agentúra Európskej komisie CINEA informovala, že bolo predložených viac ako 100 projektových návrhov, ktoré sa uchádzali o 273 miliónov EUR v troch hlavných výzvach v oblasti klímy.

V nedávno uzavretých výzvach zameraných na oblasť klímy bolo predložených konzorciami spolu až 106 projektových návrhov.

Horizon Europe Climate - call results Sept 2022

Okrem výzvy prvej destinácie Pracovného programu pre Klaster 5 na roky 2021-2022 s názvom „Climate sciences and responses for the transformation towards climate neutrality (second stage)“ sem patria aj výzvy dvoch misií EÚ – Misie na adapráciu na zmenu klímy a Misie oceány.

Prehľad počtu podaných projektových návrhov v jednotlivých výzvach:

Výzvyrozpočet počet tém počet predložených návrhov
HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01115 M EUR649
HORIZON-MISS-2022-OCEAN- 01106 M EUR1044
HORIZON-CL5-2022-D1-01-two-stage Climate sciences and responses – 2. kolo51 M EUR313

Výsledky z hodnotiaceho procesu budú oznámené priamo úspešným riešiteľom do konca decembra 2022.

Zdroj: CINEA, 28.10.2022, mit