HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Dňa 17.novembra bude v Bruseli Informačný deň EK SC5

Aktualita

Dňa 17.novembra bude v Bruseli Informačný deň EK k výzvam v oblasti – Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny.

Výzvy sa týkajú roku 2015. Viac informácií nájdete na stránkach EK.