HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti

Aktualita

Komisia sa zaviazala vypracovať dlhodobú víziu pre vidiecke oblasti. Budeme radi, ak sa v tejto súvislosti zúčastníte online konzultácie.

Aby bolo možné víziu vypracovať, je potrebné zhodnotiť život vo vidieckych oblastiach Európy a zmapovať faktory kľúčové pre ich prosperitu. Verejná konzultácia má prispieť k tomuto procesu zhromaždením názorov všetkých zainteresovaných strán.

Take part in shaping the future vision of the rural areas of Europe -  Deadline 28 August - Regional Policy - European Commission

K dotazníku sa dostanete cez odkaz long-term vision for rural areas alebo dotaznik. Potrebná je registrácia EU Login.

Konzultácia je otvorená do 30. novembra 2020.

Tieto informácie môžete zdieľať so svojimi kolegami alebo priateľmi, ktorí majú k téme čo povedať.

Ďakujeme.

Kontaktná osoba v prípade vašich otázok Ing. Nataša Hurtová