HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Deň koordinátorov

Aktualita

Dňa 23. septembra 2016 usporiada Komisia  „Deň koordinátorov“ pre koordinátorov úspešných návrhov. Zmyslom akcie je vysvetliť podrobnosti o príprave a podpise grantových dohôd. Akcia sa bude konať v budove Conference Centre Albert Borschette v Bruseli od 9:30 do 17:00 hod. Je určený predovšetkým pre koordinátorov návrhov, ktorí boli vyzvaní k priprave grantovej dohody, ale ostatní účastníci sú tiež vítaní v závislosti od dostupnosti sedadiel.
 
Registrácia (platí pravidlo -kto skôr príde, ten skôr melie, ale prioritu majú osoby, ktoré zastupujú koordinátorov úspešných návrhov) je prostredníctvom tejto internetovej adresy.

Program je tiež k dispozícii tu. Akciu je možné sledovať on-line (nie je potrebná registrácia).
 
Nové informácie budú k dispozícii aj na portáli účastníkov v časti Novinka.
 
Ak máte akúkoľvek otázku, obráťte sa na EC-RDG-APPLICATION-TRAINING@ec.europa.eu